Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2023
Zmluva o dodávjeke elektriny
OcÚ/1/2023/5911
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jaslovské Bohunice
30. December 2022
Zmluva o prechodnom ubytovaní
OcÚ/1540/2022/5895
265,50 € Miloš Belkovič Obec Jaslovské Bohunice
30. December 2022
Zmluva o prechodnom ubytovaní
OcÚ/1539/2022/5894
140,00 € Oľga Petrovičová Obec Jaslovské Bohunice
30. December 2022
Zmluva o prechodnom ubytovaní
OcÚ/1538/2022/5839
70,00 € František Mach Obec Jaslovské Bohunice
30. December 2022
Zmluva o prechodnom ubytovaní
OcÚ/´1546/2022/5910
420,00 € Emanuel Toráč Obec Jaslovské Bohunice
30. December 2022
Dohoda o urovnaní
OcÚ/1548/2022/5922
28 830,90 € Techklima s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
15. December 2022
Darovacia zmluva
OcÚ/966/2022/1004
609,60 € Štatistický úrad SR Obec Jaslovské Bohunice
12. December 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/1518/2022/5736
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
9. December 2022
Dodatok č.13 k Umluve o poskytovaní služieb
OcÚ/648/2022/4737
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jaslovské Bohunice
8. December 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/1519/2022/5646
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
8. December 2022
Dodatok č.12 k Zmluve o poskytovaní služieb
OcÚ/648/2022/5690
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Jaslovské Bohunice
6. December 2022
Dohoda o urovnaní
OcÚ/1127/2022/3463
16 065,71 € INCOM spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
1. December 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov v Dome kultúry Paderovce
OcÚ/1501/2022/5576
0,00 € Mária Gúčiková Obec Jaslovské Bohunice
29. November 2022
Zmluva o poskytnutí grantu č.SEppo22_20
OcÚ/1474/2022/5401
8 000,00 € Nadácia Pontis Obec Jaslovské Bohunice
29. November 2022
Darovacia zmluva ZM-61-22-1-00368-00010
OcÚ/2022/1249/5397
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
29. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/1498/2022/5558
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
14. November 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/1490/2022/5512
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
11. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovania sociálnej služby - denný stacionár
OcÚ1329/2022/5185
1 375,08 € Denný stacionár Naše Stacko Obec Jaslovské Bohunice
31. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/1462/2022/5351
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
26. Október 2022
Zmluva na výkon zhodnocovania odpadu
OcÚ/1416/2022/5153
0,00 € HERMET spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice