Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
OcÚ/1249/2023/4182
10 560,00 € Euro Dotácie, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
10. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/113/2023/3840
80,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Jaslovské Bohunice
8. August 2023
Zmluva o dielo
OcÚ/1239/2023/4112
58 653,23 € CS, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
28. Júl 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004333-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004333-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Jaslovské Bohunice
19. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/113/2023/3670
209,16 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Jaslovské Bohunice
10. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
OcÚ/1033/2023/3462
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IMPLEA) Obec Jaslovské Bohunice
7. Júl 2023
Príkazná zmluva č. 219 VO/03/2023/PL-KSVO
0cÚ/1080/2023/3263
600,00 € Komunal Servis - Verejná obstarávanie, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
7. Júl 2023
Príkazná zmluva
OcÚ/1080/2023/3263
600,00 € Komunál servis - Verejné obstarávanie s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
29. Jún 2023
Zmluva o reklame
OcÚ/1185/2023/3776
5 000,00 € Termomont Dolná Krupá, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
28. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku - ubytovanie odídenca
OcÚ/1183/2023/3602
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Obec Jaslovské Bohunice
27. Jún 2023
Rámcová dohoda - stavebné práce a oprava miestnych komunikácii
OcÚ/696/2023/3064
180 000,00 € REHAK s.r.o Obec Jaslovské Bohunice
23. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvy
OcÚ/1107/2023/3707
0,00 € Peter Ondruška Obec Jaslovské Bohunice
22. Jún 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
OcÚ/1170/2023/3702
511,92 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
22. Jún 2023
Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác
OcÚ/697/2023/3065
34 490,86 € Ventani, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
19. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu
OcÚ/636/2023/3548
1,00 € Packeta Slovakia s.r.o Obec Jaslovské Bohunice
19. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriky č. 1112842
OcÚ/1134/2023/3562
0,00 € Energie2, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
14. Jún 2023
Rámcová dohoda - stavebné práce
OcÚ/688/2023/3056
180 000,00 € DIVASI s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
12. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
OcÚ/1136/2023/3482
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
7. Jún 2023
Rámcová dohoda o vykonávaní stavebných prác, realizácia a oprava kanalizačných prípojok a potrubí
OcÚ/707/2023/3069
180 000,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice
7. Jún 2023
Rámcová dohoda - stavebné práce
OcÚ/699/2023/3067
180 000,00 € TECHNEX-MONT Plus, spol. s r.o. Obec Jaslovské Bohunice