Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Darovacia zmluva
OcÚ/1376/2023/4955
500,00 € ENVIRAL, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
2. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 05000/2020-PKZO-K40026/20.00
OcÚ/1238/2023/4914
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Jaslovské Bohunice
31. Október 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001174-048
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001174-048_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
31. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
OcÚ/1370/2023/4910
7 800,00 € LUCA PARTNER, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
25. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0cÚ/1359/2023/4860
13 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Jaslovské Bohunice
24. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
OcÚ/1337/2023/4442
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby SR Obec Jaslovské Bohunice
23. Október 2023
Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve
OcÚ/59/2023/4625
0,00 € eSYST s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
23. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu
OcÚ/1352/2023/4789
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
12. Október 2023
Dohoda o ukončení nájmu bytu
OcÚ/1201/2023/4598
0,00 € Andrej Straka Obec Jaslovské Bohunice
4. Október 2023
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
OcÚ/1326/2023/4576
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
28. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A19253865
Dodatok k Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
28. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A19253865
OcÚ/1262/2023/3638
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
24. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/113/2023/3983
1 056,16 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Jaslovské Bohunice
22. August 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ALP2
OcÚ/574/2023/3590
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Jaslovské Bohunice
21. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A2614552
OcÚ/1261/2023/4251
232,45 € Orange Slovensko, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
18. August 2023
Dohoda o urovnaní
OcÚ/1260/2023/4247
31 175,52 € Insomnium, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
OcÚ/1249/2023/4182
10 560,00 € Euro Dotácie, a.s. Obec Jaslovské Bohunice
10. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
OcÚ/113/2023/3840
80,40 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Jaslovské Bohunice
8. August 2023
Zmluva o dielo
OcÚ/1239/2023/4112
58 653,23 € CS, s.r.o. Obec Jaslovské Bohunice
28. Júl 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/004333-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004333-001_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Obec Jaslovské Bohunice