Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2023
Zmluva o výpožičke
EXT_009/2023
435,78 € Základná škola L. Novomeského 2, Košice Mestská časť Košice - Staré mesto
19. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia
EXT_008/2023
245,00 € Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského Mestská časť Košice - Staré mesto
19. Január 2023
Zmluva o výpožičke
EXT_009/2023
435,78 € Základná škola L. Novomeského 2, Košice Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Január 2023
Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov
EXT_007/2023
115,15 € Gymnázium, Poštová 9, Košice Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Január 2023
Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov
EXT_002/2023
99,00 € Stredná odborná škola Jána Bocatia Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nebytových priestorov
EXT_006/2023
286,76 € Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Grešáková I, Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Január 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
EXT_004/2023
207,63 € Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Január 2023
Zmluva o výpožičke
EXT_001/2023
198,04 € Základná škola s materskou školou Masarykova 19/A Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Január 2023
Zmluva o výpožičke
EXT_005/2023
300,53 € Základná škola Park Angelinum 8, Košice I Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Január 2023
Zmluva o výpožičke
EXT_003/2023
292,00 € Stredna priemyselna škola dopravná Mestská časť Košice - Staré mesto
30. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 28/2019 zo dňa 22.07.2019
Dodatok č. 2 k zmluve č. 28/2019
0,00 € ita bonum s. r. o. Mestská časť Košice-Staré Mesto
30. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 31/2016 zo dňa 26.10.2016
Dodatok č. 2 k zmluve č. 31/2016
0,00 € B & C Services s. r. o. Mestská časť Košice-Staré Mesto
29. December 2022
Dohoda o splátkach
Dohoda o splátkach
11 620,00 € Občianske združenie ROVÁS Mestská časť Košice-Staré Mesto
29. December 2022
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení spoločného stravovania
Dodatok 1 k zmluve z 30.06.2022
0,00 € Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Mestská časť Košice-Staré Mesto
27. December 2022
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
97/2022
0,00 € Mária Čižmárová Mestská časť Košice-Staré Mesto
27. December 2022
Dodatok k zmluve o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
Dodatok č. 1 k zmluve z 28.6.2022
0,00 € Gastroservis MM, s. r. o. Mestská časť Košice-Staré Mesto
27. December 2022
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
98/2022
0,00 € Martin Horváth Mestská časť Košice-Staré Mesto
27. December 2022
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
100/2022
0,00 € Peter Kirnič Mestská časť Košice-Staré Mesto
27. December 2022
Dodatok č. 2 k rámcovej dohode č. 63/2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 63/2022
0,00 € Viera Janigová Mestská časť Košice-Staré Mesto
20. December 2022
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
96/2022
0,00 € Ján Bosák Mestská časť Košice-Staré Mesto