Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č.35/2023.
INT_071/2023
0,00 € Turták Ondrej Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone dobroc´voľníckej činnosti č. 23/2023.
INT_066/2023
0,00 € Kirničová Eva Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 25/2023.
INT_067/2023
0,00 € Kirnič Peter Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 27/2023.
INT_064/2023
0,00 € Bugoš Ján Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Máj 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 34/2023.
INT_070/2023
0,00 € Priadka Rastislav Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 22/2023.
INT_068/2023
0,00 € Krozel Štefan, Ing. Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 21/2023.
INT_065/2023
0,00 € Čižmárová Mária Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 26/2023.
INT_063/2023
0,00 € Bosák Ján Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Máj 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 33/2023.
INT_069/2023
0,00 € Čigáš Patrik Mestská časť Košice - Staré mesto
30. Máj 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti.
INT_062/2023
0,00 € Ducke Andrej Mestská časť Košice - Staré mesto
30. Máj 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2023.
EXT_043/2023
1,48 € M & V comp, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
30. Máj 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2023.
EXT_043/2023
1,48 € M & V comp, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
26. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
EXT_040/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
26. Máj 2023
zmluva o vytvorení webového sídla a súvisiacich službách
INT_051/2023
0,00 € Viktor Repaský - Repi.io Mestská časť Košice - Staré mesto
26. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode o zabezpečení podmienok na vyk. aktivácie
EXT_042/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice - Staré mesto
26. Máj 2023
zmluva o vytvorení webového sídla a súvisiacich službách
INT_051/2023
0,00 € Viktor Repaský - Repi.io Mestská časť Košice - Staré mesto
26. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
EXT_041/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
25. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_061/2023
0,00 € Adamišin Štefan RNDr. Mestská časť Košice - Staré mesto
25. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_061/2023
0,00 € Adamišin Štefan RNDr. Mestská časť Košice - Staré mesto
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
INT_057/2023
7 200,00 € Úsmev ako dar Mestská časť Košice - Staré mesto