Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve
EXT_018/2023
66,00 € GALARMTECH Mestská časť Košice - Staré mesto
6. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve
EXT_019/2023
66,00 € GALARMTECH Mestská časť Košice - Staré mesto
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CPT4-76-98
907/2023
106 220,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Košice-Staré Mesto
6. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
905/2023
86 556,85 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Košice-Staré Mesto
5. Apríl 2023
zmluva o poskytnutí služby
EXT_017/2023
8 640,00 € MICROCAD SYSTEMS S.R.O. Mestská časť Košice - Staré mesto
29. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb.
EXT_015/2023
4 560,00 € Datalan a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
29. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb.
EXT_015/2023
4 560,00 € Datalan a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Marec 2023
Zmluva o nájme
INT_030/2023
0,00 € JUDO Košice, š.k. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Marec 2023
Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a násl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
EXT_014/2023
1 900,00 € ItSTYle s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Marec 2023
Zmluva o nájme
INT_030/2023
0,00 € JUDO Košice, š.k. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Marec 2023
Dodatok k zmluve o nájme NP
INT_029/2023
0,00 € Kavečanský Vladimír Mestská časť Košice - Staré mesto
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania pre dôchodcov
INT_028/2023
0,00 € Milan Chmelan Mestská časť Košice - Staré mesto
24. Február 2023
Zmuva o nájme
INT_027/2023
0,00 € Občianske združenie ArtEst - PaedDr. Lívia Kalmárová Mestská časť Košice - Staré mesto
24. Február 2023
Zmuva o nájme
INT_027/2023
0,00 € Občianske združenie ArtEst - PaedDr. Lívia Kalmárová Mestská časť Košice - Staré mesto
24. Február 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_026/2023
0,00 € Aluko s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
24. Február 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_026/2023
0,00 € Aluko s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Február 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_025/2023
0,00 € Jozef Vanický - SAN - VANPOS Mestská časť Košice - Staré mesto
13. Február 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_024/2023
0,00 € Tanečný klub GRIMMY o.z. Mestská časť Košice - Staré mesto
11. Február 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_023/2023
0,00 € JUDO Košice, š.k. Mestská časť Košice - Staré mesto
9. Február 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
INT_022/2023
0,00 € Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto Mestská časť Košice - Staré mesto