Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2023
Dobrovoľnícka zmluva.
INT_042/2023
0,00 € Priadka Rastislav Mestská časť Košice - Staré mesto
24. Apríl 2023
Dobrovoľnícka zmluva.
INT_040/2023
0,00 € Ducke Andrej Mestská časť Košice - Staré mesto
24. Apríl 2023
Dobrovoľnícka zmluva.
INT_043/2023
0,00 € Turták Ondrej Mestská časť Košice - Staré mesto
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_039/2023
0,00 € Pivovar Golem s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
21. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_039/2023
0,00 € Pivovar Golem s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
15. Apríl 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve
INT_038/2023
0,00 € LAKSHMI, s. r. o. Mestská časť Košice - Staré mesto
15. Apríl 2023
Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti
EXT_024/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_037/2023
0,00 € D.J.V s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Apríl 2023
Dobrovoľnícka zmluva.
INT_036/2023
0,00 € Zvarová Bašistová Alena, Doc.PhDr., PhD. Mestská časť Košice - Staré mesto
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP.
EXT_022/2023
82 229,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mestská časť Košice - Staré mesto
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP.
EXT_023/2023
100 909,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mestská časť Košice - Staré mesto
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
EXT_021/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_031/2023
0,00 € Prosekt s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_034/2023
0,00 € Sandomenico s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_033/2023
0,00 € LAKSHMI, s. r. o. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_034/2023
0,00 € Sandomenico s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_035/2023
0,00 € ART-ES, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_035/2023
0,00 € ART-ES, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_032/2023
0,00 € Emerion Bright Production, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
6. Apríl 2023
Dodatok č.1 k servisnej zmluve
EXT_020/2023
66,00 € GALARMTECH Mestská časť Košice - Staré mesto