Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_061/2023
0,00 € Adamišin Štefan RNDr. Mestská časť Košice - Staré mesto
25. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_061/2023
0,00 € Adamišin Štefan RNDr. Mestská časť Košice - Staré mesto
25. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
INT_057/2023
7 200,00 € Úsmev ako dar Mestská časť Košice - Staré mesto
23. Máj 2023
Sponzorská zmluva uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
EXT_038/2023
130,21 € PET SHOP s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
23. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 22/2023.
INT_060/2023
0,00 € Krozel Štefan, Ing. Mestská časť Košice - Staré mesto
23. Máj 2023
Sponzorská zmluva uzatvorená v súlade § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
EXT_036/2023
40,00 € DogLab s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
23. Máj 2023
Sponzorská zmluva uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného registra
EXT_037/2023
90,00 € Žďárová Martina, Bc. Mestská časť Košice - Staré mesto
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
INT_059/2023
510,00 € Verejná knižnica Jána Bocatia Mestská časť Košice - Staré mesto
22. Máj 2023
Sponzorská zmluva uzatvorená v sulate s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
EXT_035/2023
280,00 € Accurate s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
20. Máj 2023
Dohoda o prevode tel.čísla
EXT_034/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
20. Máj 2023
Dohoda o prevode tel.čísla
EXT_034/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
20. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
INT_058/2023
2 500,00 € Bábkové divadlo v Košiciach Mestská časť Košice - Staré mesto
20. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
INT_058/2023
2 500,00 € Bábkové divadlo v Košiciach Mestská časť Košice - Staré mesto
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
30/2023
2 500,00 € Bábkové divadlo v Košiciach Mestská časť Košice-Staré Mesto
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone dobrovoľníckej čiinosti č. 27/2023.
INT_053/2023
0,00 € Bugoš Ján Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone dobrovoľníckej čiinosti č. 25/2023.
INT_054/2023
0,00 € Kirnič Peter Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve výkone o doborvoľníckej činnosti č. 21/2023.
INT_052/2023
0,00 € Čižmárová Mária Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 26/2023.
INT_056/2023
0,00 € Bosák Ján Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 23/2023.
INT_055/2023
0,00 € Kirničová Eva Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
EXT_033/2023
0,00 € Andrienko Inna Mestská časť Košice - Staré mesto