Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve
INT_050/2023
0,00 € ART-ES, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
5. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní stravovania pre dôchodcov uzavretej zo dňa 19.01.2023
EXT_032/2023
0,00 € Milan Chmelan Mestská časť Košice - Staré mesto
5. Máj 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve
INT_050/2023
0,00 € ART-ES, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
4. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov.
EXT_031/2023
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
29. Apríl 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti.
EXT_029/2023
0,00 € Bugoš Ján Mestská časť Košice - Staré mesto
29. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov
EXT_030/2023
0,00 € D.J.V s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
28. Apríl 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
EXT_027/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa Mestská časť Košice - Staré mesto
28. Apríl 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
EXT_026/2023
0,00 € Generali Poisťovňa Mestská časť Košice - Staré mesto
28. Apríl 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti.
INT_049/2023
0,00 € Bosák Ján Mestská časť Košice - Staré mesto
28. Apríl 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
EXT_028/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa Mestská časť Košice - Staré mesto
28. Apríl 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti.
INT_048/2023
0,00 € Kirnič Peter Mestská časť Košice - Staré mesto
26. Apríl 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
26/2023
0,00 € Ján Bosák Mestská časť Košice-Staré Mesto
26. Apríl 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
25/2023
0,00 € Peter Kirnič Mestská časť Košice-Staré Mesto
26. Apríl 2023
Dobrovoľnícka zmluva.
INT_047/2023
0,00 € Horváth Martin Mestská časť Košice - Staré mesto
25. Apríl 2023
Darovacia zmluva.
EXT_016/2023
0,00 € KOSIT, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
25. Apríl 2023
Dohoda o vykonávaní aktivácie za účelom získania prac. návykov
EXT_025/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice - Staré mesto
25. Apríl 2023
Dobrovoľnícka zmluva.
INT_041/2023
0,00 € Čižmárová Mária Mestská časť Košice - Staré mesto
25. Apríl 2023
Dobrovoľnícka zmluva.
INT_045/2023
0,00 € Krozel Štefan, Ing. Mestská časť Košice - Staré mesto
25. Apríl 2023
Dobrovoľnícka zmluva.
INT_046/2023
0,00 € Kirničová Eva Mestská časť Košice - Staré mesto
25. Apríl 2023
Dobrovoľnícka zmluva.
INT_044/2023
0,00 € Kirničová Eva Mestská časť Košice - Staré mesto