Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2023
Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti
EXT_024/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_037/2023
0,00 € D.J.V s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Apríl 2023
Dobrovoľnícka zmluva.
INT_036/2023
0,00 € Zvarová Bašistová Alena, Doc.PhDr., PhD. Mestská časť Košice - Staré mesto
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP.
EXT_022/2023
82 229,01 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mestská časť Košice - Staré mesto
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP.
EXT_023/2023
100 909,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mestská časť Košice - Staré mesto
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
EXT_021/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_031/2023
0,00 € Prosekt s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_034/2023
0,00 € Sandomenico s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_033/2023
0,00 € LAKSHMI, s. r. o. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_034/2023
0,00 € Sandomenico s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_035/2023
0,00 € ART-ES, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_035/2023
0,00 € ART-ES, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Apríl 2023
Nájomná zmluva
INT_032/2023
0,00 € Emerion Bright Production, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
6. Apríl 2023
Dodatok č.1 k servisnej zmluve
EXT_020/2023
66,00 € GALARMTECH Mestská časť Košice - Staré mesto
6. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve
EXT_018/2023
66,00 € GALARMTECH Mestská časť Košice - Staré mesto
6. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve
EXT_019/2023
66,00 € GALARMTECH Mestská časť Košice - Staré mesto
6. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071CPT4-76-98
907/2023
106 220,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Košice-Staré Mesto
6. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
905/2023
86 556,85 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Košice-Staré Mesto
5. Apríl 2023
zmluva o poskytnutí služby
EXT_017/2023
8 640,00 € MICROCAD SYSTEMS S.R.O. Mestská časť Košice - Staré mesto
29. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb.
EXT_015/2023
4 560,00 € Datalan a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto