Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
EXT_048/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
16. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie verejne dostupných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie
EXT_047/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
16. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie verejne dostupných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie
EXT_047/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
16. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
EXT_046/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
16. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
EXT_046/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Jún 2023
Dohoda o ukončení NZ č. 31/2013 zo dňa 21.08.2013
INT_076/2023
0,00 € Art academy s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Jún 2023
Dohoda o ukončení NZ č. 31/2013 zo dňa 21.08.2013
INT_076/2023
0,00 € Art academy s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Jún 2023
Nájomná zmluva
INT_077/2023
0,00 € EU ADVICE s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
EXT_045/2023
5 500,00 € HELENSON s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
6. Jún 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosť č. 36/2023.
INT_073/2023
0,00 € Horváth Martin Mestská časť Košice - Staré mesto
6. Jún 2023
Príkazná zmluva
INT_075/2023
200,00 € Gajarská Denisa Mestská časť Košice - Staré mesto
6. Jún 2023
Zmluva o umeleckom výkone
INT_074/2023
1 000,00 € Šoltés Ľuboš Mestská časť Košice - Staré mesto
2. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov
EXT_044/2023
0,00 € D.J.V s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
2. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov
EXT_044/2023
0,00 € D.J.V s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
2. Jún 2023
Dohoda osplátkach
INT_072/2023
0,00 € Sales Corp, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
2. Jún 2023
Dohoda osplátkach
INT_072/2023
0,00 € Sales Corp, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
1. Jún 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č.35/2023.
INT_071/2023
0,00 € Turták Ondrej Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone dobroc´voľníckej činnosti č. 23/2023.
INT_066/2023
0,00 € Kirničová Eva Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 25/2023.
INT_067/2023
0,00 € Kirnič Peter Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 27/2023.
INT_064/2023
0,00 € Bugoš Ján Mestská časť Košice - Staré mesto