Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
Sponzorská zmluva uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného registra
EXT_037/2023
90,00 € Žďárová Martina, Bc. Mestská časť Košice - Staré mesto
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
INT_059/2023
510,00 € Verejná knižnica Jána Bocatia Mestská časť Košice - Staré mesto
22. Máj 2023
Sponzorská zmluva uzatvorená v sulate s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
EXT_035/2023
280,00 € Accurate s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
20. Máj 2023
Dohoda o prevode tel.čísla
EXT_034/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
20. Máj 2023
Dohoda o prevode tel.čísla
EXT_034/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
20. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
INT_058/2023
2 500,00 € Bábkové divadlo v Košiciach Mestská časť Košice - Staré mesto
20. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
INT_058/2023
2 500,00 € Bábkové divadlo v Košiciach Mestská časť Košice - Staré mesto
19. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
30/2023
2 500,00 € Bábkové divadlo v Košiciach Mestská časť Košice-Staré Mesto
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone dobrovoľníckej čiinosti č. 27/2023.
INT_053/2023
0,00 € Bugoš Ján Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone dobrovoľníckej čiinosti č. 25/2023.
INT_054/2023
0,00 € Kirnič Peter Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve výkone o doborvoľníckej činnosti č. 21/2023.
INT_052/2023
0,00 € Čižmárová Mária Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 26/2023.
INT_056/2023
0,00 € Bosák Ján Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone dobrovoľníckej činnosti č. 23/2023.
INT_055/2023
0,00 € Kirničová Eva Mestská časť Košice - Staré mesto
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
EXT_033/2023
0,00 € Andrienko Inna Mestská časť Košice - Staré mesto
5. Máj 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve
INT_050/2023
0,00 € ART-ES, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
5. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní stravovania pre dôchodcov uzavretej zo dňa 19.01.2023
EXT_032/2023
0,00 € Milan Chmelan Mestská časť Košice - Staré mesto
5. Máj 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve
INT_050/2023
0,00 € ART-ES, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
4. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov.
EXT_031/2023
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
29. Apríl 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti.
EXT_029/2023
0,00 € Bugoš Ján Mestská časť Košice - Staré mesto
29. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov
EXT_030/2023
0,00 € D.J.V s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto