Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania pre dôchodcov uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
EXT_050/2023
0,00 € Gastroservis MM Mestská časť Košice - Staré mesto
27. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o vytvorení webového sídla a súvisiacich službách č. 28/2023
INT_078/2023
0,00 € Viktor Repaský - Repi.io Mestská časť Košice - Staré mesto
20. Jún 2023
Dodatok k licenčnej zmluve č. 1/2020 a v znení dodatku č. 1/2021
EXT_049/2023
0,00 € Datalan a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
20. Jún 2023
Dodatok k licenčnej zmluve č. 1/2020 a v znení dodatku č. 1/2021
EXT_049/2023
0,00 € Datalan a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
16. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
EXT_048/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
16. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
EXT_048/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
16. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie verejne dostupných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie
EXT_047/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
16. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie verejne dostupných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie
EXT_047/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
16. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
EXT_046/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
16. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
EXT_046/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Jún 2023
Dohoda o ukončení NZ č. 31/2013 zo dňa 21.08.2013
INT_076/2023
0,00 € Art academy s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Jún 2023
Dohoda o ukončení NZ č. 31/2013 zo dňa 21.08.2013
INT_076/2023
0,00 € Art academy s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Jún 2023
Nájomná zmluva
INT_077/2023
0,00 € EU ADVICE s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
EXT_045/2023
5 500,00 € HELENSON s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
6. Jún 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosť č. 36/2023.
INT_073/2023
0,00 € Horváth Martin Mestská časť Košice - Staré mesto
6. Jún 2023
Príkazná zmluva
INT_075/2023
200,00 € Gajarská Denisa Mestská časť Košice - Staré mesto
6. Jún 2023
Zmluva o umeleckom výkone
INT_074/2023
1 000,00 € Šoltés Ľuboš Mestská časť Košice - Staré mesto
2. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov
EXT_044/2023
0,00 € D.J.V s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
2. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o podnájme nebytových priestorov
EXT_044/2023
0,00 € D.J.V s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
2. Jún 2023
Dohoda osplátkach
INT_072/2023
0,00 € Sales Corp, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto