Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
EXT_001/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
14. December 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení stravovania pre dôchodcov
EXT_078/2023
0,00 € Gastroservis MM Mestská časť Košice - Staré mesto
14. December 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania pre dôchodcov uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
INT_113/2023
0,00 € Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-mesto Mestská časť Košice - Staré mesto
12. December 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
EXT_077/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
8. December 2023
Rámcová zmluva o dodaní tovarov č.68/2023
INT_112/2023
0,00 € BUZGÓ, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
30. November 2023
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100037630C/2023
EXT_076/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
20. November 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou.
EXT_072/2023
0,00 € VVS, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
20. November 2023
Nájomná zmluva
INT_111/2023
2 500,00 € MULTIP s. r. o. Mestská časť Košice - Staré mesto
20. November 2023
Dodatok č. 13 k zmluve č. SH-90/1993 o zverení majetku mesta do správy
EXT_067/2023
0,00 € Mesto Košice Mestská časť Košice - Staré mesto
16. November 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu pre firmy a organizácie.
EXT_075/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
16. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie.
EXT_073/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
16. November 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie
EXT_074/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
15. November 2023
Zmluva o dielo
INT_110/2023
0,00 € Rusnačková Veronika - LIFTEX Mestská časť Košice - Staré mesto
9. November 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb.
INT_109/2023
0,00 € FUNKETSTAV Mestská časť Košice - Staré mesto
9. November 2023
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb.
EXT_071/2023
6 627,65 € WEBY GROUP,s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
8. November 2023
Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001267-027
SITB_ZM_SITB-OO2-2023-001267-027_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Mestská časť Košice - Staré Mesto
31. Október 2023
Darovacia zmluva
EXT_070/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Október 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve
INT_108/2023
0,00 € LAKSHMI, s. r. o. Mestská časť Košice - Staré mesto
18. Október 2023
Dohoda.
EXT_069/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Mestská časť Košice - Staré mesto
16. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie.
INT_107/2023
1 500,00 € SVB Park Angelinum 17,18 Mestská časť Košice - Staré mesto