Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Zmluva o výpožičke č. 11/2023
EXT_054/2023
0,00 € Základná škola Park Angelinum 8, Košice I Mestská časť Košice - Staré mesto
13. September 2023
Zmluva o spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
INT_092/2023
250,00 € pd autosport Mestská časť Košice - Staré mesto
13. September 2023
Nájomná zmluva
INT_093/2023
0,00 € BULLI KEBAB, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
8. September 2023
Zmluva o výpožičke č. 7/2023.
EXT_053/2023
436,54 € Základná škola L. Novomeského 2, Košice Mestská časť Košice - Staré mesto
1. September 2023
Dodatok k zmluve o nájme NP
INT_091/2023
0,00 € Adamišin Štefan RNDr. Mestská časť Košice - Staré mesto
1. September 2023
Nájomná zmluva
INT_089/2023
0,00 € Gerdová Lejla Mestská časť Košice - Staré mesto
1. September 2023
Dodatok k zmluve o nájme NP
INT_090/2023
0,00 € Tomo No Kokoro DOJO o.z. Mestská časť Košice - Staré mesto
29. August 2023
Zmluva o spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti.
INT_087/2023
1 000,00 € Active life, n.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
29. August 2023
Zmluva o spolupráci a poskytnutí si vzájomnej súčinnosti
INT_088/2023
1 000,00 € Black Street Entertainment Group, o.z. Mestská časť Košice - Staré mesto
15. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DHV1-91-108
2352/2023
1 573 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Košice-Staré Mesto
12. August 2023
Nájomná zmluva
INT_086/2023
0,00 € Kazakovski Stojan Mestská časť Košice - Staré mesto
9. August 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti.
INT_085/2023
0,00 € Chrobák Štefan Mestská časť Košice - Staré mesto
4. August 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve
INT_084/2023
0,00 € ART-ES, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
2. August 2023
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991
INT_082/2023
5 499,00 € STOLÁRSTVO BERDIS s. r. o. Mestská časť Košice - Staré mesto
2. August 2023
Nájomná zmluva
INT_083/2023
0,00 € Torcy s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
20. Júl 2023
Zmluva o reklame
EXT_052/2023
1 300,00 € VSL Software, a.s. Mestská časť Košice - Staré mesto
20. Júl 2023
Nájomná zmluva
INT_080/2023
0,00 € OROS&Partners s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 51 Občianského zákonníka
INT_081/2023
900,00 € Košický spevácky zbor učiteľov Mestská časť Košice - Staré mesto
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP.
EXT_051/2023
1 573 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mestská časť Košice - Staré mesto
7. Júl 2023
Nájomná zmluva
INT_079/2023
0,00 € Hybala Mikuláš Mestská časť Košice - Staré mesto