Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Február 2023
Dodatok k zmluve o nájme NP
INT_020/2023
0,00 € Jozef Vanický - SAN - VANPOS Mestská časť Košice - Staré mesto
9. Február 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
EXT_012/2023
0,00 € Východoslovenská galéria Mestská časť Košice - Staré mesto
9. Február 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_021/2023
0,00 € Tomo No Kokoro DOJO o.z. Mestská časť Košice - Staré mesto
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
EXT_013/2023
76 659,51 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mestská časť Košice - Staré mesto
2. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
EXT_011/2023
0,00 € Sýkorová-advokátska kancelária Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Január 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_019/2023
0,00 € EU ADVICE s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Január 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_016/2023
0,00 € Ing. Radoslav Albrecht - RADOSŤ Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Január 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_017/2023
0,00 € Realitný svet s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Január 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_013/2023
0,00 € METEC CONSULTING s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Január 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_018/2023
0,00 € Tomo No Kokoro DOJO o.z. Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Január 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_014/2023
0,00 € NeoEnergia s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Január 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_012/2023
0,00 € Art academy s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Január 2023
Dodatok k zmuve o nájme nebytových priestorov
INT_009/2023
0,00 € Reklama a média s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Január 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_011/2023
0,00 € Manesit s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Január 2023
Dodatok k Zmluve o nájme NP
INT_015/2023
0,00 € Jakab Štefan, Mgr. Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Január 2023
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
INT_010/2023
0,00 € Sales Corp, s.r.o. Mestská časť Košice - Staré mesto
31. Január 2023
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
INT_008/2023
0,00 € Dvorská Timea Mestská časť Košice - Staré mesto
30. Január 2023
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov
INT_007/2023
0,00 € Mišík Peter Mestská časť Košice - Staré mesto
30. Január 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti.
INT_005/2023
0,00 € Čigáš Patrik Mestská časť Košice - Staré mesto
30. Január 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti.
INT_006/2023
0,00 € Bugoš Ján Mestská časť Košice - Staré mesto