Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkone iných činností č.5/2022 zo dňa 31.12.2021
2022/38
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Kaľava
8. December 2022
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
Dodatok č. 2
0,00 € Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany
24. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
2/2015 BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Bandžuch Ján
24. November 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
3/2020 SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. HASMA, s.r.o.
24. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
4/2019 ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. MAJESTY SPIŠ s.r.o.
24. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
3/2017 BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Pro Vitae n.o.
11. November 2022
ZMLUVA o zbere, odvoze a zneškodňovaní vybraných druhov odpadov č.12022 - BOBR
2022/372
0,00 € EKOVER s.r.o. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
9. November 2022
Dodatok č. 2 k ročnej zmluve o zbere, odvoze , zneškodnení KO a výkonu iných činnostíč. 18/2022zo dňa 28.12.2021
Dodatok č.2 k RZ
0,00 € EKOVER Obec Beharovce
9. November 2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere a odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
INE_106/2022
0,00 € EKOVER s.r.o. Mesto Krompachy
8. November 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
19/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Krompachy
8. November 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
15/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
8. November 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
4/2018- SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. HENEKEN - Heneken Meltss.r.o.
8. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Bystrany
8. November 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
1/2022 - BOBR
0,00 € Ekover, s. r. o. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
8. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
18/2014 - ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o.
8. November 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
1/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Bystrany
8. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
3/2015 - BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kluknava
8. November 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 4/2012-POH
111/2022
17,35 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
8. November 2022
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 15/2022 zo dňa 13.1.2022
112/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
4. November 2022
Dodatok č. 5
05/11/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. mesto Spišské Podhradie