Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
zo dňa 4.1.2021
0,00 € Ekover, s. r. o. NATUR PACK, a.s.
26. Január 2023
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve č. 6/2023
2/2023
11,69 € Ekover, s.r.o. Obec Kluknava
25. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
Dodatok č. 2
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. SEZ Krompachy a.s.
25. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
1/2020-SZ
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Domovina n.o.
25. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
4/2018-SZ
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. HENEKEN - Heneken Melts s.r.o.
25. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 12023
1/2023
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Bystrany
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2020- BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Reštaurácia Melódia
25. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
3/2020-SZ
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. HASMA, s.r.o.
23. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
8/2023
0,00 € Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany
20. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
5/2020-SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. BIO - plus, s.r.o.
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
5/2021 BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Galušková Lucia , Reštaurácia NOVA
20. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
Zmluva
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. UMAKOV Group, a.s.
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2022 BRKO
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Petrušová, Cukrárenská výroba
20. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
4/2022-SZ
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Franco Real Estates, s.r.o.
19. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
1/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Bystrany
19. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2018 BRKO
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Džábák Ján
19. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
8/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Margecany
18. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
17/2014
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Zlieváreň SEZ, Krompachy
18. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2014 - ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Bystrany
18. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover, s. r. o. Kingspan Light + Air Produktion SVK, s.r.o.