Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri BRKO
2024/10
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kaľava
15. Február 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
Dodatok č. 7
0,00 € Ekover, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, Krompachy
15. Február 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
2024/02
35,46 € Ekover, s.r.o. Obec Hincovce
15. Február 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 1/201-POH
2024/3
23,17 € Ekover, s.r.o. Obec Oľšavka
13. Február 2024
Dodatok č. 7
16/02/2024
0,00 € Ekover, s.r.o. mesto Spišské Podhradie
13. Február 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
ZML-2024-03
0,00 € Ekover, s.r.o. Gymnázium, SNP 1, Gelnica
13. Február 2024
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchyn. a rešt. odpadov
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchyn. a rešt. odpadov
0,00 € Ekover, s.r.o. Základná škola, Školská 297, Jaklovce
12. Február 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere BRKO č. 3/2015
6/2024
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kluknava
7. Február 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO a výkonu iných činností
5/2024
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kluknava
6. Február 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
6/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kluknava
10. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO a výkonu iných činností č. 12024
1/2024
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Bystrany
8. Január 2024
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 6/2023
114/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kluknava
5. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností
4/2024
0,00 € Ekover, s.r.o Obec Hrišovce
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
8/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Margecany
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
4/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Hrišovce
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
7/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kolinovce
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
13/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Slovinky
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
16/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec vojkovce
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
5/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kaľava
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
19/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Krompachy