Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 12/2024
40/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Slatvina
14. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
2/2023-BRKO
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Michal Breznay
25. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2023 - BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. MeTo s.r.o.
17. Október 2023
Zmluva o zbere a odvoze vybraných druhov odpadov
6/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. KROM-SAT, s.r.o.
5. Október 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/44/369
1 146 608,11 € Ekover, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26. September 2023
Dodatok č. 1 k RZ zo dňa 12.11.2018
INE_078/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Krompachy
20. September 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
5/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. C&K Limousines s.r.o.
19. September 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
3/2023-SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. ŽSD Slovakia s.r.o.
18. September 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
4/2023-Z
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.
12. September 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
18/2014
0,00 € Ekover, s.r.o Materská škola, SNP 1, Spišské Vlachy
1. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2019-56/44
1 206 955,91 € EKOVER, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
23. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb č.3/2012-POH
7
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Bystrany
7. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 1/2012-POH
1/2012 - POH
18,39 € Ekover Spišské Vlachy Obec Oľšavka
7. Jún 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností
10/2023
0,00 € Ekover Spišské Vlachy Obec Oľšavka
30. Máj 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2023 SZ
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. IZOŠKOT s.r.o.
17. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2023
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Žakarovce
12. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
1/2023 - ZSS
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Žakarovce
10. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 15/2023 zo dňa 29.12.2022
23/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
9. Marec 2023
Dodatok č.7 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2/2012-POH
2023/2
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kolinovce
9. Marec 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
15/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Spišské Vlachy