Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
11/2014 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Žehra
2. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
4/2014 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ s MŠ
2. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
9/2014 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ Komenského
2. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
5/2016 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Vojkovce
2. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
3/2020 BRKO
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Gymnázium Krompachy
2. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
1/2012- POH
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Oľšavka
2. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
2/2015 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. ŠJ pri Gymnáziu v Gelnici
2. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
5/2012- POH
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Slovinky
2. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
19/2014 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Slovinky
2. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 18/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Beharovce
30. December 2022
Zmluva o prevádzkovaní zberného dvora - prevádzková zmluva
RZ-005/2022
0,00 € EKOVER s.r.o. Mesto Krompachy
30. December 2022
k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov číslo 15/2014-ZSS
Dodatok č. 6
0,00 € Ekover, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy
30. December 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
90/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kluknava
29. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
2022/42
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Kaľava
29. December 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
5/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kaľava
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
Dodatok č. 6
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ s MŠ Školská 20, Margecany
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
2/2014-ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kaľava
29. December 2022
ROČNÁ ZMLUVA O ZBERE, ODVOZE, ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝKONU INÝCH ČINNOSTÍ Č. 15/2023
128/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
29. December 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.19/2023
RZ-004/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Krompachy
28. December 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
6/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kluknava