Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
6/2016 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Slatvina
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2019 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Výdajná ŠJ pri ZŠ
10. Január 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 4/2012 - POH
130/2022
18,29 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
10/2014 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. MŠ Richnava
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
1/2022- POH
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Slatvina
9. Január 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
2022/20
28,14 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Hincovce
9. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
13/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Slovinky
9. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2023
2022/19
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Hincovce
9. Január 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
28,14 € Ekover, s.r.o. Základná škola, Školská 297, Jaklovce
5. Január 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
14/2014 - ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany
4. Január 2023
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere BRKRO
15/2022
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Slatvina
4. Január 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní služiebh pri zbere BRKO
14/2022
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Slatvina
4. Január 2023
Dodatok č.2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 12/2022
13/2022
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Slatvina
4. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
18/2014 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o.
4. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2022 -POH
16/2022
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Slatvina
3. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
19/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Krompachy
3. Január 2023
Zmluva o prevádzkovaní zberného dvora
Prevádzková zmluva
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Krompachy
3. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
12/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Slatvina
3. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2016 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Spišské Podhradie
3. Január 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
6/2022
28,14 € Ekover, s.r.o. Materská škola, Richnava 260