Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
14/2014 - ZSS
0,00 € Ekover, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany
2. November 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
5/2020- SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. BIO - plus, s.r.o.
2. November 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
4/2021 - SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka
2. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
Dodatok č. 4
0,00 € Ekover, s. r. o. Slovenské národné múzeum
2. November 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
19/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Krompachy
2. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
4/2014- ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ s MŠ
2. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
2/2021- BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. PD ROZKVET
2. November 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2022 - BOBR
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Centrum sociálnych služieb " Johanka" n.o.
2. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2016-ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Spišské Podhradie
2. November 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2019- SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. VSD, a.s.
2. November 2022
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 19/2022 zo dňa 27.12.2021
INE_104/2022
0,00 € EKOVER s.r.o. Mesto Krompachy
2. November 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
č. 1/2020-SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. Domovina n.o.
2. November 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
7/2019- SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. Kingspan Light + Air Production SVK, s.r.o.
28. Október 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 3/2012-POH
6
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Bystrany
28. Október 2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 1/2022
1
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Bystrany
28. Október 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
5
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Bystrany
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
17/2014-ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ Jaklovce
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
10/2014-ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o.
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
8/2014-ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o.
27. Október 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
3/2022 - SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Hincovce