Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Október 2022
Dodatok č. 5
5/2022
1 300,00 € Ekover, s.r.o. Materská škola, Richnava 260
14. Október 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní BRKO č. 3/2015
70/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kluknava
14. Október 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
1/2019 - ZSS - dodatok č. 4
Doplnená
0,00 € Ekover, s.r.o. Základná škola, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie
14. Október 2022
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 17/2022 zo dňa 30.12.2021
55/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Žehra
14. Október 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
56/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Žehra
13. Október 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 2/2015 - ZSS o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných a kuchynských odpadov
ZML-2022-41
0,00 € Ekover, s.r.o. Gymnázium, SNP 1, Gelnica
12. Október 2022
Dodatok č. 5 k zmluve pri zbere biologických rozložiteľných kuchynských odpadov
21/2014/24/2014-ZSS
31,86 € 31691021, EKOVER s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Základná škola s materskou školou, SNP 47, 053 42 Krompachy
11. Október 2022
k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov číslo 15/2014 - ZSS
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, 053 42 Krompachy
11. Október 2022
k Zmluve č. 20/2014-ZSS
Dodatok č. 5
26,55 € Ekover, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy
11. Október 2022
Dodatok č.12 k Ročnej zmluve
Dodatok č.2
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Slovinky
11. Október 2022
k Zmluve č. 2/2017-ZSS
Dodatok č. 6
26,55 € Ekover, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, 053 42 Krompachy
5. Október 2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve o zbere KO 2022
2022/27
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kolinovce
1. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
2/2022-BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Horváthová Jaroslava
14. Júl 2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 1/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Bystrany
14. Júl 2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 14/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Spišské Podhradie
14. Júl 2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 12/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Slatvina
14. Júl 2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 4/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Hrišovce
14. Júl 2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 2/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Granč Petrovce
14. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
001
0,00 € Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Obec Richnava
14. Júl 2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve o zbere,odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.18/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Beharovce