Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve o zbere,odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.18/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Beharovce
11. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností
Dodatok k zmluve10/22
0,00 € Ekover Spišské Vlachy Obec Oľšavka
11. Júl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností
10/2022
0,00 € Ekover Spišské Vlachy Obec Oľšavka
4. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
Dodatok č.1
0,00 € Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany
20. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 17/2022 zo dňa 30.12.2021
17/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Žehra
15. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.5/2022 zo dňa 31.12.2021
5/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kaľava
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve 2022
16/2022/1
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Vojkovce
13. Jún 2022
Dodatok č.1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2022
3/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Hincovce
11. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve
25/2022
78,33 € Ekover, s.r.o. Obec Kluknava
2. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 15/2022 zo dňa 13.1.2022
67/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
30. Máj 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
3/2022 - SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. SEZ Krompachy a.s.
19. Marec 2021
dohoda o poskytnutí príspevku
Dohoda 21/44/060/38
7 408,88 € Ekover, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
25. Marec 2020
Dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 20/44/060/80
7 192,60 € Ekover, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
6. August 2019
Zmluva o poskytovaní služieb
SNM-SML-INÉ-2019/2201
Doplnená
22,66 € Ekover, s.r.o. Slovenské národné múzeum
6. Marec 2019
dohoda o poskytnutí príspevku
dohoda č. 19/44/060/66
6 651,80 € Ekover, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
14. September 2018
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
dodatok č. 1 k Dohode 18/44/060/234
0,00 € Ekover, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
27. Jún 2018
zmluva o poskytovaní služieb
SNM-SML-INÉ-2018/1924
0,00 € Ekover, s.r.o. Slovenské národné múzeum
22. Marec 2018
dohoda o poskytnutí príspevku §60
dohoda 18/44/060/234
5 888,16 € Ekover, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
30. November 2017
dohoda o poskytnutí príspevkov
dohoda č. 17/44/054/519
25 576,27 € Ekover, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
4. September 2017
Zmluva o zbere, odvoze a zneškodňovaní vybraných druhov odpadov č. 11/2017 - SZ
CUZ_ZM-1-61-2017_2017
0,00 € Ekover, s.r.o. Centrum účelových zariadení - stredisko Krompachy