Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2018-BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Ján Džubák - Penzión Stefani, Penzión Lesnica
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
6/2014-ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Hincovce
27. Október 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
14/2012-VOK
0,00 € Ekover, s. r. o. Minerálne vody, a.s.
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
2/2020- BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Bibiána Straková - Cukráreň BIBS
26. Október 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
Dodatok č.5
26,55 € Ekover, s.r.o. Základná škola, Školská 297, Jaklovce
24. Október 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2012- BOBR
0,00 € Ekover, s. r. o. SUPERMIX,spol.s.r.o.
24. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2022 BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Petrušová Monika
24. Október 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
3/2021-SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ Richnava
24. Október 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
4/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Franco Real Estates s.r.o.
24. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2022 BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Reštaurácia Melódia
24. Október 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2022- SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. SUPERMIX,spol.s.r.o.
24. Október 2022
Rámcová zmluva o poskytnutí služby prepravy ľudských pozostatkov a súvisiacich služieb
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover, s. r. o. Nemocnica AGEL, Krompachy
24. Október 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
3/2022 - SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. SEZ Krompachy a.s.
24. Október 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
14/2022- VOK
0,00 € Ekover, s. r. o. Bridge-WORLD s.r.o.
24. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
4/2016 ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. Súkromná spojená škola EDURAM
24. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
14/2014 ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ s MŠ
24. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2017 ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o.
24. Október 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
1/2022-SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. EUROKAMEŇ s.r.o.
24. Október 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
7/2012-VOK
0,00 € Ekover, s. r. o. Spišské kŕmne zmesi, s.r.o.
24. Október 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2020-SZ
0,00 € Ekover, s. r. o. KOVOHUTY a.s.