Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
9/2014-ZSS
0,00 € Ekover, s.r.o. Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
28. December 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 9/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Richnava
28. December 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO č. 5/2023
2022/41
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Kaľava
28. December 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 16/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Vojkovce
28. December 2022
Rámcová zmluva
Rámcová zmluva
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Richnava
28. December 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
ZML-2022-47
0,00 € Ekover, s.r.o. Gymnázium, SNP 1, Gelnica
28. December 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
3/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Hincovce
28. December 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 14/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Spišské Podhradie
27. December 2022
Zmluva o zbere,odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a iných činností
6/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kluknava
27. December 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
99/2022
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Žehra
22. December 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO a výkonu iných činností
9/2023
0,00 € Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Obec Richnava
22. December 2022
Dodatok č.1 k rámcovej zmluve zo dňa 21.12.2018
1_
0,00 € Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Obec Richnava
14. December 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
5/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kaľava
14. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
2/2014-ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kaľava
12. December 2022
Zmluva o nájme smetnej nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu
1/2022- KO
0,00 € Ekover, s. r. o. COOP Jednota Liptovský Mikuláš SD
9. December 2022
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
8/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Margecany
9. December 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
2022/39
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Kaľava
9. December 2022
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkone iných činností č.5/2022 zo dňa 31.12.2021
2022/38
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Kaľava
8. December 2022
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
Dodatok č. 2
0,00 € Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany
24. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
2/2015 BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Bandžuch Ján