Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
17/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Žehra
3. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
2/2020- BRKO
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Bibiána Straková - Cukráreň BIBS
3. Február 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
9/2012- VOK
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. TEMPUS-TRANS s.r.o.
3. Február 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
10/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Oľšavka
3. Február 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
14/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Spišské Podhradie
1. Február 2023
Osobitná Zmluva o vykonávaní a financovaní triedeného zberu
Osobitná zmluva
0,00 € Ekover, s. r. o. RECobal, s.r.o.
1. Február 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
1/2023- SZ
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. MILK-AGRO, spol. s.r.o.
31. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
3/2017- BRKO
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Pro Vitae, n.o.
31. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
1/2016
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. GINDRE KOMPONENTY s.r.o.
31. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
Dodatok č. 1
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Granč Petrovce
31. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
2/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Granč Petrovce
31. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
4/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Hrišovce
31. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
14/2012- VOK
0,00 € Ekover, s. r. o. Minerálne vody, a.s.
31. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
14/2012- VOK
0,00 € Ekover, s. r. o. Bridge-WORLD s.r.o.
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
Dodatok č. 3
0,00 € Ekover, s. r. o. PD Rozkvet, Odorín
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
5/2019 BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. Slovenské národné múzeum
30. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
4/2021- SZ
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
3/2015-BRKO
0,00 € Ekover, s. r. o. ŠJ Obec Kluknava
30. Január 2023
Zmluva o nájme smetnej nádoby na KO
1/2022- KO
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. COOP Jednota Liptovský Mikuláš SD
30. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2022- SZ
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. SUPERMIX, spol. s.r.o.