Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
14/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Spišské Podhradie
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
2/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Granč Petrovce
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
3/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Hincovce
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
10/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Oľšavka
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
1/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Bystrany
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
18/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Beharovce
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
17/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Žehra
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
6/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kluknava
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 10/2024
2023/8
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Oľšavka
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
9/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Richnava
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
12/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Slatvina
4. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
15/2024
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
2. Január 2024
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2024
2023/22
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Hincovce
29. December 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.7/2024
2023/56
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kolinovce
28. December 2023
ROČNÁ ZMLUVA O ZBERE, ODVOZE, ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU A VÝKONU INÝCH ČINNOSTÍ č. 15/2024
167/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Spišské Vlachy
27. December 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností
66/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Žehra
27. December 2023
Harmonogramy zberu odpadu
Príloha k zmluve 66/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Žehra
22. December 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 5/2024
2023/59
0,00 € Ekover, s.r.o. Obec Kaľava
20. December 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní KO č. 9_2024
9/2024
0,00 € Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy Obec Richnava
20. December 2023
Ročná zmluva o zbere a odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č.19/2024
RZ-014/2023
0,00 € Ekover, s.r.o. Mesto Krompachy