Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
1/2021- SZ
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Centrum, s.r.o., Spišské Podhradie
18. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
2/2020-SZ
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. KOVOHUTY a.s.
17. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
5/2017- BRKO
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Krom- Food, Krompachy
17. Január 2023
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
3/2021- SZ
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Základná škola, Richnava
13. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
8/2014-ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ Krompachy
13. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
1/2022-SZ
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. EUROKAMEŇ s.r.o.
13. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
Dodatok č. 7
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ s MŠ
13. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
4/2016 ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. Súkromná spojená škola EDURAM
13. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
15/2014- ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o.
13. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
2/2017-ZSS
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ s MŠ
13. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služby prepravy ľudských pozostatkov a súvisiacich služieb
Dodatok
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.
11. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
7/2022
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kolinovce
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
4/2012-POH
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
11. Január 2023
Dodatok č. 6 2023 k Zmluve o poskytnutí služieb - Ekover s.r.o.
0601012023
0,00 € Ekover s.r.o. Obec Bystrany
11. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
7/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kolinovce
11. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
17/2014 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ Jaklovce
10. Január 2023
Ročná zmluva o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu
15/2023
0,00 € Ekover, s. r. o. Mesto Spišské Vlachy
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
24/2014 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ s MŠ
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
6/2014 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Hincovce
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BRKO
1/2017 ZSS
Doplnená
0,00 € Ekover, s. r. o.