Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2022
Zmluva o zbere,odvoze a zhodnotení vybraných druhov odpadov
1/2016
0,00 € Ekover, s. r. o. GINDRE KOMPONENTY s.r.o.
19. Október 2022
Dodatok č. 2
Zmluva o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
0,00 € Ekover, s. r. o. NATUR-PACK, a.s.
19. Október 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov číslo 6/2014 – ZSS
18/2022
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Hincovce
19. Október 2022
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 3/2022 zo dňa 30. 12. 2021
17/2022
0,00 € EKOVER, spol. s r.o. Obec Hincovce
17. Október 2022
Dodatok č.5
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover, s. r. o.
17. Október 2022
Dodatok č.5
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Slovinky
17. Október 2022
Dodatok č.5
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover, s. r. o.
17. Október 2022
Dodatok č.4
Dodatok č. 4
0,00 € Ekover, s. r. o. Výdajná ŠJ pri ZŠ
17. Október 2022
Dodatok č.7
Dodatok č. 7
0,00 € Ekover, s. r. o. ŠJ pri Gymnáziu v Gelnici
17. Október 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere odpadov
9/2014 - ZSS
0,00 € Ekover, s.r.o. Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
17. Október 2022
Dodatok č.2 k Ročnej zmluve
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kluknava
17. Október 2022
Dodatok č.5
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Kluknava
17. Október 2022
Dodatok č.5
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover, s. r. o. Obec Žehra
17. Október 2022
Dodatok č.5
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ s MŠ
17. Október 2022
Dodatok č.2
Dodatok č. 2
0,00 € Ekover, s. r. o. Gymnázium Krompachy
17. Október 2022
Dodatok č.8 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení vybraných druhov odpadov č.9/2012 - VOK
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve
0,00 € Ekover, s. r. o TEMPUS-TRANS s.r.o.
17. Október 2022
Dodatok č.2 k Ročnej zmluve
Dodatok č. 2 k Ročnej zmluve
0,00 € Ekover, s. r. o Obec Beharovce
17. Október 2022
Dodatok č.6
Dodatok č. 6
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ s MŠ
17. Október 2022
Dodatok č.5
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover, s. r. o. ZŠ s MŠ
17. Október 2022
Dodatok č.5
Dodatok č. 5
0,00 € Ekover, s. r. o.