Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2023
Dodatok č. 15 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Soňu Vrábovú, platiteľ: Ing. Milan Kraic
28062023
0,00 € Ing. Kraic Milan Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
12. Júl 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre Jakuba Hľadaja, platiteľka Anna Hľadajová
20062023
Doplnená
0,00 € Anna Hľadajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
12. Júl 2023
Dodatok č.7 k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre Martinu Frankovú, platiteľka Mgr. Jana Franková
20062023
Doplnená
0,00 € Mgr. Jana Franková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
12. Júl 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre Alžbetu Lyciusovú, platiteľka Erika Strohnerová
20062023
Doplnená
0,00 € Erika Strohnerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
12. Júl 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre Luciu Mamojkovú , platiteľka Marta Mamojková
20062023
Doplnená
0,00 € Marta Mamojková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
12. Júl 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu , platiteľ: Ing. Karol Lukeš
20062023
Doplnená
0,00 € Ing. Karol Lukeš Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
12. Júl 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre Martinu Kučerovú , platiteľka Helena Kučerová
20062023
Doplnená
0,00 € Helena Kučerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
11. Júl 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Hanesa
Dodatok č. 9 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Hanesa
0,00 € Zora Hanesová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
11. Júl 2023
Dodatok č. 17 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Ondrigovú
Dodatok č. 17 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Ondrigovú
0,00 € Ing. Janka Ondrigová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
11. Júl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Vojtech Kuchár
Dodatok č.4
0,00 € Ingrid Oláhová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
11. Júl 2023
Dodatok č. 19 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Ľuptákovú
Dodatok č. 19 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Ľuptákovú
0,00 € Mária Ľuptáková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
11. Júl 2023
Dodatok č. 15 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Faglicovú
Dodatok č. 15 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Faglicovú
0,00 € Ing. Jana Machajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
11. Júl 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Olšiaka
Dodatok č. 10 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Olšiaka
0,00 € Anna Olšiaková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
11. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Pintera
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Pintera
0,00 € Jozef Pinter ml. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
Zmluva z 29.6.2023
0,00 € Mesto Zvolen Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Melicherčíková
Dodatok č. 4
0,00 € Mária Purdeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Emília Murínová
Dodatok č.3
0,00 € Jana Bellová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.16 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Dagmar Hemlíková
Dodatok č. 16
0,00 € Ladislav Hemlík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Vlasta Vyletelová
Dodatok č.3
0,00 € Iveta Pospíšilová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Štefan Nemec
Dodatok č. 5
0,00 € Darina Daxnerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb