Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Dušan Rievaj
Dodatok č. 4
0,00 € Darina Rievajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Štefan Jakubček
Dodatok č. 13
0,00 € Helena Jakubčeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.13 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Sibylová
Dodatok č. 13
0,00 € Jana Kalinová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Lýdia Sroková
Dodatok č. 5
0,00 € Želmíra Pinková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Božena Ivanová
Dodatok č. 3
0,00 € Eva Vránska Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.15 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Anna Kováčová
Dodatgok č. 15
0,00 € Gabiela Kováčová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Ľudmila Hudecová
SDodatok č. 5
0,00 € Pavel Hudec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Pavlína Kocianová
Dodatok č. 4
0,00 € JUDr. Mária Víglaská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Ján Babiak
Dodatok č.5
0,00 € Anna Debnárová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
Zod 1/2023
6 407,74 € MBuilding, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Jún 2023
Darovacia zmluva č. 9/2023
DZ 9/2023
100,00 € Ľubomír Šebeň Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Jún 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Moniku Holubovú
01062023
Doplnená
0,00 € Marián Holub Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Máj 2023
Dohoda o odbornej klinickej praxi
Dohoda z 29.5.2023
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA
Zmluva z 19.05.2023
1 171,49 € DAVITAL, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
25. Máj 2023
Zmluva č. 623024519 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
623024519
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
25. Máj 2023
Zmluva č. 623024520 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
623024520
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
25. Máj 2023
Zmluva č. 623024518 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
623024518
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. Máj 2023
Dohoda o spolupráci a odbornej pomoci pri zabezpečovaní opatrovateľskej praxe
Dohoda z 15.05.2023
0,00 € AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
19. Máj 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Agnesu Ľuptákovú, platiteľ: Mária Ľuptáková
03052023
0,00 € Mária Ľuptáková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
16. Máj 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jaraja Zachara
05052023
Doplnená
0,00 € Ján Zachar Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb