Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jána Bafiu, platiteľka: Petra Bafiová
01022023
0,00 € Petra Bafiová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Február 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o platení za sociálnu službu pre Jakub Hľadaja, platiteľka Anna Hľadajová
24012023
0,00 € Anna Hľadajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Február 2023
Dodatok č. 4 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Ján Babiak
30012023
0,00 € Anna Debnárová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Február 2023
Dodatok č.6 k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre Martinu Frankovú, platiteľka Mgr. Jana Franková
16012023
0,00 € Mgr. Jana Franková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Február 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o platení za sociálnu službu pre Martinu Kučerovú, platiteľka Helena Kučerová
26012023
0,00 € Helena Kučerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Február 2023
Dodatok č. 3 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Melicherčíková
30012023
0,00 € Mária Purdeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Február 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o platení za sociálnu službu pre Mariána Štrbu, platiteľka Mária Štrbová
17012023
0,00 € Mária Štrbová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Február 2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
DZ 1/2023
75,00 € Daniela Slašťanová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Február 2023
Dodatok č. 4 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Ľudmila Hudecová
30012023
0,00 € Pavel Hudec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Február 2023
Dodatok č. 3 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Pavlína Kocianová
30012023
0,00 € JUDr. Mária Víglaská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
1. Február 2023
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Emília Murínová
30012023
0,00 € Bellová Jana Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
1. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu p. Emílie Petrášovej
30012023
0,00 € Alena Trendafilová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
1. Február 2023
Dodatok č. 3 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Vojtech Kuchár
30012023
0,00 € Ingrid Oláhová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
1. Február 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Sibylová
30012023
0,00 € Jana Kalinová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
1. Február 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Štefan Jakubček
30012023
0,00 € Helena Jakubčeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
1. Február 2023
Dodatok č. 3 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Dučan Rievaj
30012023
0,00 € Darina Rievajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
1. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu p. Anne Hricovej
30012023
0,00 € Roman Hric Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Január 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Dagmar Hemlíková
23.12.2022
0,00 € Ladislav Hemlík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Január 2023
Dodatok č. 4 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Štefan Nemec
30012023
0,00 € Darina Daxnerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Pitáková
27122022
0,00 € Pavel Piták Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb