Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Ioana Andrusica , platiteľka: Monika Polačeková
30062022
0,00 € Monika Polačeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
17. Február 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Tomáša Melicha
14022023
Doplnená
0,00 € Katarína Melichová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
17. Február 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Soňu Vrábovú, platiteľ: Ing. Milan Kraic
01022023
0,00 € Ing. Milan Kraic Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. Február 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva zo 14.2.2023
191,88 € Kimberly-Clark, s.r.o., organizačná zložka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. Február 2023
Protokol o zverení majetku Banskobystrického samosprávneho kraja do správy
Protokol zo 14.2.2023
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. Február 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva zo 14.2.2023
721,83 € Kimberly-Clark, s.r.o., organizačná zložka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. Február 2023
Darovacia zmluva č. 2/2023
DZ 2/2023
100,00 € Mgr. Henryk Huťka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. Február 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
KZ č. 1/2023
18 650,00 € Auto Adex, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
14. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Máriu Balgovú, platiteľ: Ing. Slávka Balgová19
01022023
0,00 € Ing. Slávka Balgová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
14. Február 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p. Helena Holíková
07022023
Doplnená
0,00 € Juraj Holík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
14. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu p. Michaele Víglaskej
01022023
0,00 € Jaroslav Víglaský Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
10. Február 2023
Darovacia zmluva č. 3/2023
DZ 3/2023
200,00 € Anna Drdošová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. Február 2023
Dodatok č. 16 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Marcelu Ondrigovú platiteľka: Ing. Janka Ondrigová
01022023
0,00 € Ing. Janka Ondrigová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Martina Novotného platiteľ: Emília Novotná
01022023
0,00 € Emília Novotná Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. Február 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Soňu Vrábovú, platiteľ: Ing. Milan Kraic
01022023
0,00 € Ing. Milan Kraic Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. Február 2023
Dodatok č. 16 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Agnesu Luptákovú, platiteľka: Mária Luptáková
01022023
0,00 € Mária Luptáková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. Február 2023
Dodatok č.9 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Ľudovíta Olšiaka, platiteľka: Anna Olšiaková
01022023
0,00 € Anna Olšiaková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jozefa Pintera, platiteľ: Jozef Pinter
01022023
0,00 € Jozef Pinter Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. Február 2023
Dodatok č. 14 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Evu Faglicovú, platiteľka: Ing. Jana Machajová
01022023
0,00 € Ing. Jana Machajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. Február 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o platení za sociálnu službu pre Alžbetu Lyciusovú, platiteľka Erika Strohnerová
20012023
0,00 € Erika Strohnerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb