Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. September 2022
Zmluva
Zmluva z 16.9.2022
39,62 € TESCO STORIES SR, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. September 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva zo 7.9.2022
527,50 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene (ZPMP) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 13 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Soňu Vrábovú, platiteľ: Ing. Kraic
30062022
0,00 € Ing. Milan Kraic Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č.7 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jána Hanesa, platiteľka: Zora Hanesová
30062022
0,00 € Zora Hanesová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Denisu Kurčíkovú, platiteľ: Martin Kurčík
30062022
0,00 € Martin Kurčík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Ioana Andrusica , platiteľka: Monika Polačeková
30062022
0,00 € Monika Polačeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Miroslavu Galkovú, platiteľka: Anna Martinus Galková
30062022
0,00 € Anna Martinus Galková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Michaelu Víglaskú, platiteľ: Jaroslav Víglaský
30062022
0,00 € Jaroslav Víglaský Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Máriu Balgovú, platiteľka: Ing. Slávka Balgová
30062022
0,00 € Ing. Slávka Balgová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Michala Ďurkyho, platiteľka: Anna Kuzmová
30062022
0,00 € Anna Kuzmová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Annu Nejepinskú, platiteľka : Andrea Kudun
30062022
0,00 € Andrea Kudun Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Danu Liškovú, platiteľ: Peter Liška
30062022
0,00 € Peter Liška Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 13 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Evu Faglicovú, platiteľ: Ing. Jana Machajová
30062022
0,00 € Ing. Jana Machajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jozefa Pintera, platiteľ: Jozef Pinter
30062022
0,00 € Jozef Pinter Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. September 2022
Dodatok č. 15 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Marcelu Ondrigovú, platiteľka: Ing. Janka Ondrigová
30062022
0,00 € Ing. Jana Ondrigová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. September 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
31082022
0,00 € Darina Daxnerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. September 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
31082022
0,00 € Želmíra Pinková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. September 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
30.08.2022
0,00 € Ing. Ingrid Styková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. September 2022
Zmluva o dielo č. 3/2022
3/2022
Doplnená
16 800,00 € PROJA architecture, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. August 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre Luciu Mamojkovú - platiteľka Marta Mamojková
28062022
0,00 € Marta Mamojková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb