Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2022
Darovacia zmluva č. 9/2022
9/2022
71,80 € Ing. Juraj Zemko Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
13. December 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva z 8.12.2022
235,99 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene (ZPMP) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
7. December 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jaroslava Latochu
24.10.2022
0,00 € Katarína Latochová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. November 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva z 25.11.2022
2 976,00 € HARTMANN - RICO spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. November 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva z 15.11.2022
611,95 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene (ZPMP) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
16. November 2022
Darovacia zmluva č. 8/2022
8/2022
100,00 € Maria Henrich Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
14. November 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva z 31.10.2022
0,00 € Akadémia vzdelávania Zvolen Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
28. Október 2022
Kúpna zmluva
Zmluva z 28.10.2022
Doplnená
3 240,00 € Rimgal, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. Október 2022
Kúpna zmluva č. 11/2022
11/2022
12 809,68 € Ing. Jozef Gatial Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
26. Október 2022
Kúpna zmluva č. 12/2022
12/2022
10 925,59 € G.P.R. spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
12. Október 2022
Zmluva o dielo č. 15/2022
ZoD 15/2022
10 239,63 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
11. Október 2022
Dohoda o ukončení zmluvy o platení za sociálnu službu pre Martina Zdechovana, platiteľka MUDr. Jana Zdechovanová
26092022
0,00 € MUDr. Jana Zdechovanová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
7. Október 2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Lýdia Sroková
30092022
0,00 € Želmíra Pinková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Rámcová dohoda č. 8/2022
RD č. 8/2022
57 504,24 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Rámcová dohoda č. 10/2022
RD č. 10/2022
50 436,89 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Rámcová dohoda č. 9/2022
RD č. 9/2022
63 014,31 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Rámcová dohoda č. 6/2022
RD č. 6/2022
Doplnená
30 650,40 € POZANA MEAT s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Rámcová dohoda č. 7/2022
RD č. 7/2022
25 075,20 € POZANA MEAT s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Zmluva o dielo č. 5/2022
ZoD 5/2022
Doplnená
14 413,27 € REALITY 99 s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Október 2022
Rámcová dohoda č. 11/2022
RD č. 11/2022
Doplnená
36 712,03 € GM plus, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb