Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Elena Kaliská
30012023
0,00 € Elena Kaliská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Január 2023
Dodatok č. 15 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Dagmar Hemlíková
30012023
0,00 € Ladislav Hemlík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Január 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o platení za sociálnu službu pre Dominiku Lukešovú, platiteľ Ing. Karol Lukeš
19012023
0,00 € Ing. Karol Lukeš Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Január 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o platení za sociálnu službu pre Luciu Mamojkovú, platiteľka Marta Mamojková
17012023
0,00 € Marta Mamojková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
12. Január 2023
Kolektívna zmluva na obdobie 01.01.2023 - 31.08.2024
11012023
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Záhonok, Zvolen Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
12. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
Zmluva z 28.12.2022
2 649,60 € EKOBAM, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. December 2022
Zmluva z 19.12.2022
Zmluva z 19.12.2022
40,32 € TESCO STORIES SR, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. December 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK-14122022ZV
OK-14122022ZV
0,00 € BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
28. December 2022
Zmluva o zabezpečovaní a vykonávaní úloh BOZP, ochrany pred požiarmi a CO
Zmluva z 27.12.2022
1 296,00 € Lenka Liptáková - BOZPO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. December 2022
Zmluva o dielo č. ES 0121 BB/a
ZoD ES 0121 BB/a
0,00 € ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. December 2022
Zmluva o dielo č. ES 0121 BB
ZoD ES 2122 BB
0,00 € ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. December 2022
Dodatok č. 4 k ZoD ES 513 BB
ZoD ES 513 BB
0,00 € ELEVÁTOR SERVIS, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5100003254
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. December 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
1376/2022
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. December 2022
Dohoda č. 22/33/010/63 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďaľších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/33/010/63
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. December 2022
Dohoda č. 22/33/010/61 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďaľších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22/33/010/61
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. December 2022
Darovacia zmluva č. 9/2022
9/2022
71,80 € Ing. Juraj Zemko Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
13. December 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva z 8.12.2022
235,99 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene (ZPMP) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
7. December 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jaroslava Latochu
24.10.2022
0,00 € Katarína Latochová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. November 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva z 25.11.2022
2 976,00 € HARTMANN - RICO spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb