Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
Zmluva z 29.6.2023
0,00 € Mesto Zvolen Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Melicherčíková
Dodatok č. 4
0,00 € Mária Purdeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Emília Murínová
Dodatok č.3
0,00 € Jana Bellová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.16 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Dagmar Hemlíková
Dodatok č. 16
0,00 € Ladislav Hemlík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Vlasta Vyletelová
Dodatok č.3
0,00 € Iveta Pospíšilová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Štefan Nemec
Dodatok č. 5
0,00 € Darina Daxnerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.13 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Elena Kaliská
Dodatok č. 13
0,00 € Elena Kaliská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Zmlua o platení úhrady za sociálnu službu p. Zuzana Žebyová
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ing. Jozef Žeby Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Dušan Rievaj
Dodatok č. 4
0,00 € Darina Rievajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č. 13 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Štefan Jakubček
Dodatok č. 13
0,00 € Helena Jakubčeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.13 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Sibylová
Dodatok č. 13
0,00 € Jana Kalinová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Lýdia Sroková
Dodatok č. 5
0,00 € Želmíra Pinková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Božena Ivanová
Dodatok č. 3
0,00 € Eva Vránska Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.15 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Anna Kováčová
Dodatgok č. 15
0,00 € Gabiela Kováčová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Ľudmila Hudecová
SDodatok č. 5
0,00 € Pavel Hudec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Pavlína Kocianová
Dodatok č. 4
0,00 € JUDr. Mária Víglaská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Ján Babiak
Dodatok č.5
0,00 € Anna Debnárová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
Zod 1/2023
6 407,74 € MBuilding, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Jún 2023
Darovacia zmluva č. 9/2023
DZ 9/2023
100,00 € Ľubomír Šebeň Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Jún 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Moniku Holubovú
01062023
Doplnená
0,00 € Marián Holub Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb