Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 3/2023
ZoD 3/2023
19 651,21 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231492_Z
12 238,78 € Up Déjeuner, s. r. o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 5/2023
DZ 5/2023
150,00 € Miriam Slúková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 4/2023
DZ 4/2023
100,00 € Mária Hriňová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
Dohoda z 1.3.2023
0,00 € Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
7. Marec 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Baláža
28022023
Doplnená
0,00 € Marcela Placková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
7. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Tomáša Melicha, platiteľ: Katarína Melichová
28022023
0,00 € Katarína Melichová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
7. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Tomáša Melicha, platiteľ: Katarína Melichová
28022023
0,00 € Katarína Melichová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
3. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie - kurz ISR č. 16022023BA
16022023BA
0,00 € BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Marec 2023
Dohoda o ukonč. Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Ing. Bubanca, platiteľ: Juraj Bubanec
01022023
0,00 € Juraj Bubanec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. Február 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jána Hanesa, platiteľka: Zora Hanesová
01022023
0,00 € Zora Hanesová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Február 2023
Dohoda o ukonč. Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu - Slančík
01022023
0,00 € Martin Slančík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Február 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Danu Liškovú, platiteľ: Peter Liška
01022023
0,00 € Peter Liška Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
17. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Kurčíkovú
01022023
0,00 € Ing. Martin Kurčík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
17. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Štefana Malatinca, platiteľ: Jozef Malatinec
30062022
0,00 € Jozef Malatinec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
17. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jozefa Pintera, platiteľ: Jozef Pinter
01022023
0,00 € Jozef Pinter Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
17. Február 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva z 25.11.2022
500,00 € Essity Slovakia s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
17. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Michaelu Víglaskú, platiteľ: Jaroslav Víglaský
30062022
0,00 € Jaroslav Víglaský Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
17. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Ioana Andrusica , platiteľka: Monika Polačeková
30062022
0,00 € Monika Polačeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
17. Február 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Tomáša Melicha
14022023
Doplnená
0,00 € Katarína Melichová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb