Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. August 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Melicherčíková
Dodatok č. 5 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Mária Purdeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. August 2023
Dodatok č. 14 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Emília Murínová
Dodatok č. 4 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Jana Bellová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. August 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Vojtech Kuchár
Dodatok č.5 k Zmluve o platení úhrady za socoálmu službu
0,00 € Ingrid Oláhová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. August 2023
Dodatok č. 14 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Sibylová
Dodatok č. 14 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Jana Kalinová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. August 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Ján Babiak
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Anna Debnárová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. August 2023
Dodatok č. 14 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Štefan Jakubček
Dodatok č. 14 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Helena Jakubčeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. August 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Valsta Vyletelová
Dodatok č. 4 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Iveta Pospíšilová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
14. August 2023
Dodatok č. 16 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Anna Kováčová
Dodatok č. 16 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Gabriela Kováčová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
14. August 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Štefan Nemec
Dodatok č. 6 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Darina Daxnerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
28. Júl 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Danu Liškovú, platiteľ: Peter Liška
27062023
0,00 € Peter Liška Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. Júl 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre Pavla Koreňa , platiteľka: PhDr. Mária Koreňová
23062023
Doplnená
0,00 € PhDr. Mária Koreňová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Branislava Baláža, platiteľka: Marcela Placková
22062023
0,00 € Marcela Placková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. Júl 2023
Dodatok č. 9 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jána Bafiu, platiteľka: Petra Bafiová
22062023
0,00 € Petra Bafiová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 12/2023
ZoD 12/2023
Doplnená
990 509,00 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2023
Mandátna zmluva č. 1/2023
MZ č. 1/2023
7 440,00 € Stanislav Kajan Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2023
Darovacia zmluva č. 10/2023
DZ 10/2023
6,00 € Ing. Tatiana Lichnerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2023
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 75/2023
ND 75/2023
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
19. Júl 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Štefana Malatinca, platiteľ: Jozef Malatinec
27062023
0,00 € Jozef Malatinec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
18. Júl 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Bc. Galkovú
27062023
Doplnená
0,00 € Anna Martinus Galková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
18. Júl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Martina Novotného, platiteľ: Emília Novotná
27062023
0,00 € Emília Novotná Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb