Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Máj 2022
Zmluva o predstavení
Zmluva z 03.05.2022
52,00 € Divadlo J. G. Tajovského Zvolen Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Pavlína Kocianová
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu služby
0,00 € JUDr. Mária Víglaská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. Máj 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p. Ioan Andrusic
Zmluva z 20.04.2022
0,00 € Monika Polačeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
3. Máj 2022
Darovacia zmluva 4/2022
4/2022
300,00 € Ing. Alena Hubinská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva z 27.4.2022
1 933,00 € BELSPOL, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Apríl 2022
Rámcová dohoda č. 1/2022
Rámcová dohoda 1/2022
19 410,48 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva z 27.4.2022
1 933,00 € BELSPOL, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Apríl 2022
Zmluva o platení úhrady p. Pavol Brieda
Zmluva z 22.04.2022
0,00 € Anna Kulíková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
28. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
1/2022
9 399,30 € JOLL s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
28. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 15/2021 zo dňa 12.10.2021
15/20211
14 618,45 € Ing. Jozef Gatial Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
28. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 2/2022
2/2022
35 365,44 € CHRIEN, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. Apríl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva z 8.4.2022
1 080,00 € Rimgal, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2021 zo dňa 22.04.2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2021
32 293,97 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. Apríl 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 3/2021 zo dňa 16.04.2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 3/2021
31 141,92 € CHRIEN, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. Apríl 2022
Darovacia zmluva 3/2022
3/2022
200,00 € Ivan Minka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Marec 2022
Zmluva o dielo č. 5/2022
5/2022
74 965,42 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Marec 2022
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda z 30.03.2022
4 030,40 € WASCO - družstvo Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Marec 2022
Rámcová dohoda
Z20222589_Z
9 192,00 € Up Déjeuner, s. r. o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
26. Marec 2021
Kúpna zmluva
Z20215468_Z
9 290,17 € Up Slovensko, s. r. o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
25. Marec 2020
Kúpna zmluva
Z20205764_Z
9 189,24 € Up Slovensko, s. r. o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb