Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p. Anna Šimová
13042023
Doplnená
0,00 € Miroslava Kováčiková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
14. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. 1/2023
RD č. 1/2023
22 329,53 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
14. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. 2/2023
RD č. 2/2023
19 662,92 € INMEDIA, spol.s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
14. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. 4/2023
RD č. 4/2023
14 031,93 € POZANA MEAT s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. Apríl 2023
Dohoda o ukončení Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Miroslavu Galkovú
20012023
0,00 € Anna Martinus Galková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. Apríl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Balgovú
01042023
0,00 € Ing. Slávka Balgová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 17 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Agnesu Ľuptákovú, platiteľka : Mária Ľuptáková
06032023
0,00 € Mária Ľuptáková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. Apríl 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Štefana Malatinca, platiteľ: Jozef Malatinec
01022023
0,00 € Štefan Malatinec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023
KZ č. 2/2023
10 568,46 € BANCHEM, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. Marec 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p. Miroslav Lauko
23032023
Doplnená
0,00 € JUDr. Jana Šálková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. Marec 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p. Lucii Zauškovej
07032023
Doplnená
0,00 € Petra Ferienčíková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
14. Marec 2023
Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA
Zmluva z 24.2.2023
688,60 € DAVITAL, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
14. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 3/2023
ZoD 3/2023
19 651,21 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20231492_Z
12 238,78 € Up Déjeuner, s. r. o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 5/2023
DZ 5/2023
150,00 € Miriam Slúková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. Marec 2023
Darovacia zmluva č. 4/2023
DZ 4/2023
100,00 € Mária Hriňová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
Dohoda z 1.3.2023
0,00 € Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
7. Marec 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Baláža
28022023
Doplnená
0,00 € Marcela Placková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
7. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Tomáša Melicha, platiteľ: Katarína Melichová
28022023
0,00 € Katarína Melichová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
7. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Tomáša Melicha, platiteľ: Katarína Melichová
28022023
0,00 € Katarína Melichová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb