Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Rámcová dohoda č. 5/2023
RD č. 5/2023
41 640,06 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. November 2023
Rámcová dohoda č. 9/2023
RD č. 9/2023
34 508,33 € Food Factory Slovakia s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. November 2023
Rámcová dohoda č. 6/2023
RD č. 6/2023
37 249,94 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. Október 2023
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Dušan Rievaj
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Darina Rievajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. Október 2023
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Vojtech Kuchár
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ingrid Oláhová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
18. Október 2023
Dodatok č. 5 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Vlasta Vyletelová
Dodatok č. 5 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Iveta Pospíšilová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
18. Október 2023
Dodatok č. 7 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Lýdia Sroková
Dodatok č.7 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Želmíra Pinková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
18. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Lýdia Sroková
Dodatok č. 4 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Želmíra Pinková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
18. Október 2023
Dodatok č.15 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Anna Kováčová
Dodatok č. 15 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Gabriela Kováčová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
18. Október 2023
Dodatok 17 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Anna Kováčová
Dodatok č. 17 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Gabriela Kováčová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
18. Október 2023
Darovacia zmluva č. 11/2023
DZ 11/2023
1 900,00 € Život po porážke, o.z. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
18. Október 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Božena Ivanová
Dodatok č. 5 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Eva Vránska Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
18. Október 2023
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Melicherčíková
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Mária Purdeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
11. Október 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Pavla Špánika
09102023
0,00 € Jolana Purdeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
10. Október 2023
Dodatok č. 16 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Eva Faglicová
Dodatok č. 16 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ing. Jana Machajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
10. Október 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Štefana Malatinca
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Jozef Malatinec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
10. Október 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve o platení úhrady za SS
Dodatok č. 11 k Zmluve o platení úhrady za SS
0,00 € Anna Olšiaková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. September 2023
Kúpna zmluva č. 3/2023
KZ č. 3/2023
42 428,45 € Artspect spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. September 2023
Zmluva o dielo č. 1/2023
ZoD 1/2023
22 749,79 € AQUAPOWER s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
13. September 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023
KZ č. 4/2023
61 818,12 € LIGNIS s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb