Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre Erika Laššáka , platiteľ: Ing. Pavel Laššák
22082023
0,00 € Ing. Pavel Laššák Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
28. August 2023
Dodatok č. 3 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Štefan Nemec
31082022
0,00 € Darina Daxnerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
28. August 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jánovi Bafiovi, platiteľka: Petra Bafiová
01082023
0,00 € Petra Bafiová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. August 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Pavlína Kociánová
Dodatok č. 5 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € JUDr. Mária Víglaská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. August 2023
Dodatok č. 14 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Elena kaliská
Dodatok č. 14 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Elena Kaliská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. August 2023
Dodatok č. 20 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Agnesu Luptákovú, platiteľka: Mária Luptáková
04082023
0,00 € Mária Ľuptáková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
24. August 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Pavel Hudec
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Pavel Hudec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. August 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Marcelu Ondrigovú, platiteľka : Ing. Janka Ondrigová
04082023
0,00 € Ing. Janka Ondrigová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. August 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Martina Novotného , platiteľ: Emília Novotná
04082023
0,00 € Emília Novotná Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. August 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Danu Liškovú, platiteľ: Peter Liška
04082023
0,00 € Peter Liška Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. August 2023
Dodatok č. 16 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Soňu Vrábovú, platiteľ: Ing. Milan Kraic
04082023
0,00 € Ing. Milan Kraic Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. August 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jána Hanesa, platiteľka: Zora Hanesová
15082023
0,00 € Zora Hanesová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
23. August 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jozefa Pintera, platiteľ: Jozef Pinter
04082023
0,00 € Jozef Pinter ml. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. August 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Dušan Rievaj
Dodatok č. 5 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Darina Rievajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. August 2023
Dodatok č. 4 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Božena Ivanová
Dodatok č. 4 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Eva Vránska Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. August 2023
Dodatok č. 17 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Dagmar Hemlíková
Dodatok č. 17 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ladislav Hemlík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. August 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Lýdia Sroková
Dodatok č. 6 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Želmíra Pinková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. August 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Melicherčíková
Dodatok č. 5 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Mária Purdeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. August 2023
Dodatok č. 14 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Emília Murínová
Dodatok č. 4 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Jana Bellová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
15. August 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Vojtech Kuchár
Dodatok č.5 k Zmluve o platení úhrady za socoálmu službu
0,00 € Ingrid Oláhová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb