Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2024
Darovacia zmluva č. 2/2024
DZ č. 2/2024
300,00 € Ján Tereň Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. Január 2024
Zmluva o výpožičke pre zabezpečenie vykonávania praxe kurzu: Kurz opatrovania
Zmluva o výpožičke zo dňa 08.01.2024
0,00 € Akadémia vzdelávania Zvolen, o.z. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. Január 2024
Darovacia zmluva č. 1/2024
DZ č. 1/2024
200,00 € Milota Michaliková Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. Január 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva z 10.1.2024
800,00 € JYSK s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. Január 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK-11012024ZV
Dohoda - kurz č. OK-11012024ZV
0,00 € BM WORK AGENCA, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
28. December 2023
Dodatok č. 7 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Štefan Nemec
Dodatok č.7 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Darina Daxnerová Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
28. December 2023
Dodatok č.8 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Štefan Nemec
Dodatok č. 8 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Darina Daxnerová Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
21. December 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva z 19.12.2023
1 124,60 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene (ZPMP) Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
9107094668
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
9107094670
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. December 2023
Kúpna zmluva č. 9/2023
KZ 9/2023
15 782,64 € ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
9107094669
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. December 2023
Zmluva Zmluva o zabezpečovaní a vykonávaní úloh BOZP, ochrany pred požiarmi a CO
Zmluva z 18.12.2023
1 296,00 € Lenka Liptáková - BOZPO Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. December 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. 01/24
01/24
2 649,60 € EKOBAM, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
21. November 2023
Kúpna zmluva č. 8/2023
KZ 8/2023
19 791,48 € Ing. Jozef Gatial Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. November 2023
Rámcová dohoda č. 13/2023
RD č. 13/2023
42 838,03 € Andrea Pašková - PEKÁREŇ PUŠKÁR Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. November 2023
Kúpna zmluva č. 7/2023
KZ 7/2023
5 612,99 € DELTA TEX, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. November 2023
Kúpna zmluva č. 5/2023
KZ 5/2023
21 790,44 € J. F. Professional, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
6. November 2023
Kúpna zmluva č. 5/2023
KZ 6/2023
30 301,00 € LIGNIS s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. November 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva z 3.10.2023
400,00 € Essity Slovakia s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb