Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2023
Darovacia zmluva č. 9/2023
DZ 9/2023
100,00 € Ľubomír Šebeň Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. Jún 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Moniku Holubovú
01062023
Doplnená
0,00 € Marián Holub Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Máj 2023
Dohoda o odbornej klinickej praxi
Dohoda z 29.5.2023
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA
Zmluva z 19.05.2023
1 171,49 € DAVITAL, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
25. Máj 2023
Zmluva č. 623024519 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
623024519
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
25. Máj 2023
Zmluva č. 623024520 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
623024520
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
25. Máj 2023
Zmluva č. 623024518 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
623024518
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
22. Máj 2023
Dohoda o spolupráci a odbornej pomoci pri zabezpečovaní opatrovateľskej praxe
Dohoda z 15.05.2023
0,00 € AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
19. Máj 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Agnesu Ľuptákovú, platiteľ: Mária Ľuptáková
03052023
0,00 € Mária Ľuptáková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
16. Máj 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jaraja Zachara
05052023
Doplnená
0,00 € Ján Zachar Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
12. Máj 2023
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s.
Dohoda z 28.04.2023
0,00 € Štátna pokladnica Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
11. Máj 2023
Darovacia zmluva č. 7/2023
DZ 7/2023
200,00 € Ján Zachar Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
11. Máj 2023
Darovacia zmluva č. 8/2023
DZ 8/2023
1 747,00 € Ľudmila Hanusová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. Máj 2023
Čiastková zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete
Zmluva z 3.5.2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. Máj 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 1/2023
RKZ č. 1/2023
2 851,20 € Rimgal, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 60022023
60022023
720,00 € Nadácia SPP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. Máj 2023
Dodatok ku zmluve č. R6092
R6092
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. Máj 2023
Zmluva č. 19545/51 na zber odpadu prostredníctvom odpadových nádob
19545/51
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
25. Apríl 2023
Rámcová dohoda č. 3/2023
RD č. 3/2023
5 988,60 € JOLL s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
25. Apríl 2023
Darovacia zmluva č. 6/2023
DZ 6/2023
100,00 € Ján Zvara Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb