Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
Dodatok č. 11 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu - Bafiová za Bafiu
Dodatok č. 11 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu - Bafiová za Bafiu
0,00 € Petra Bafiová Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
28. Február 2024
Dodatok č. 11 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu - Hanesová za Hanesa
Dodatok č. 11 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu - Hanesová za Hanesa
0,00 € Zora Hanesová Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
28. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu p. Lepiešovej
Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu p. Lepiešovej
0,00 € Martin Lepieš Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
27. Február 2024
Darovacia zmluva č. 7/2024
DZ č. 7/2024
100,00 € Jarina Nagyová Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
21. Február 2024
Dodatok č. 16 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Sibylová
Dodatok č. 16 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Jana Kalinová Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
16. Február 2024
Zmluva o platení úhr. za SS - Dudáš za Dudášovú
Zmluva o platení úhr. za SS - Dudáš za Dudášovú
Doplnená
0,00 € Róbert Dudáš Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
16. Február 2024
Dodatok č. 17 k Zmluve o platení úhrady za SS - Machajová za Faglicovú
Dodatok č. 17 k Zmluve o platení úhrady za SS - Machajová za Faglicovú
0,00 € Ing. Jana Machajová Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
15. Február 2024
Dodatok ku zmluve č. R6092
R6029
0,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
12. Február 2024
Darovacia zmluva č. 6/2024
DZ č. 6/2024
100,00 € Henryk Huťka Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
7. Február 2024
Darovacia zmluva č. 5/2024
DZ č. 5/2024
1,00 € Ilona Danielová Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
7. Február 2024
Zmluva č. 606200649 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
606200649
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
7. Február 2024
Zmluva č. 623024519 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
623024519
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
7. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. PF/36/2024/79
PF/36/2024/79
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
7. Február 2024
Zmluva č. 623024518 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
623024518
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
7. Február 2024
Zmluva č. 606200649 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
606200649
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
7. Február 2024
Zmluva č. 623024520 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciou
623024520
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
1. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva
RKZ z 31.1.2024
39 225,98 € INMEDIA, spol. s r.o. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
1. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva
RKZ z 31.1.2024
30 546,05 € INMEDIA, spol. s r.o. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
29. Január 2024
Dodatok č. 18 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Dagmar Hemlíková
Dodatok č. 18 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ladislav Hemlík Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
29. Január 2024
Dodatok č. 7 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Ján Babiak
Dodatok č. 7 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Anna Debnárová Zariadenie sociálnych služieb Záhonok