Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. August 2022
Zmluva o platení úhrady
28062022
0,00 € Ing. Karol Lukeš Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
10. August 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p.Božena Ivanová zo dňa 25.02.2022
Dodatok č.2
0,00 € Eva Vránska Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
10. August 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p.Vojtech Kuchár zo dňa 20.01.2022
Dodatok č.2
0,00 € Oláhová Ingrid Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
10. August 2022
Kúpna Zmluva č. 10/2022
10/2022
Doplnená
18 650,00 € Auto Adex, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Miroslava Bubanca
01072022
0,00 € Juraj Bubanec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Dušana Slančíka, platiteľ: Martin Slančík
29072022
0,00 € Martin Slančík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Máriu Balgovú
09062022
0,00 € Ing. Slávka Balgová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Martina Novotného, platiteľka: Emília Novotná
30062022
0,00 € Emília Novotná Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jána Moravčíka
30062022
0,00 € Ilona Danielová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Ľudovíta Olšiaka, platiteľ: Anna Olšiaková
30062022
0,00 € Anna Olšiaková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 1/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 1/2022
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Michaelu Lepiešovú
30062022
0,00 € Martin Lepieš Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Dodatok č.5 k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre Martinu Frankovú, platiteľka: Mgr. Jana Franková
28062022
0,00 € Mgr. Jana Franková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Miloslava Samčíka, platiteľka: Jana Sabová
30062022
0,00 € Jana Sabov8 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Annu Nejepinskú
25052022
0,00 € Andrea Kudun Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jána Hanesa, platiteľka: Zora Hanesová
07062022
0,00 € Zora Hanesová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Kúpna zmluva č. 9/2022
9/2022
4 360,60 € DELTA TEX, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Dodatok č.6 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jána Bafiu, platiteľka: Petra Bafiová
07062022
0,00 € Petra Bafiová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Dušana Slančíka, platiteľ: Martin Slančík
30062022
0,00 € Martin Slančík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Miloslava Samčíka
08062022
0,00 € Jana Sabová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb