Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Dodatok č. 7 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Melicherčíková
Dodatok č. 7 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Mária Purdeková Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
29. Január 2024
Dodatok č. 7 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Ľudmila Hudecová
Dodatok č.7 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Pavel Hudec Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
29. Január 2024
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Pavlína Kocianová
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € JUDr. Mária Víglaská Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
29. Január 2024
Dodatok č. 8 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Lýdia Sroková
Dodatok č. 8 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Želmíra Pinková Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
25. Január 2024
Dodatok č.15 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Sibylová
Dodatok č. 15 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Jana Kalinová Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
23. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účet
Dodatok č. 1
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
23. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účet
Dodatok č. 1
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
23. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účet
Dodatok č. 1
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účet
Dodatok č. 2
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
23. Január 2024
Darovacia zmluva
DZ z 22.01.2024
1 323,00 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene (ZPMP) Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
23. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o bežnom účet
Dodatok č. 2
0,00 € Štátna pokladnica Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
22. Január 2024
Darovacia zmluva č. 3/2024
DZ č. 3/2024
200,00 € Mária Ičová Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
22. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluva z 20.12.2023
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. Január 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie - kurz ISR č. 11012024ZV
Dohoda - kurz ISR č. 11012024ZV
0,00 € BM WORK AGENCA, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. Január 2024
Darovacia zmluva č. 4/2024
DZ č. 4/2024
100,00 € Ľubomír Šebeň Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. Január 2024
Darovacia zmluva č. 2/2024
DZ č. 2/2024
300,00 € Ján Tereň Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. Január 2024
Zmluva o výpožičke pre zabezpečenie vykonávania praxe kurzu: Kurz opatrovania
Zmluva o výpožičke zo dňa 08.01.2024
0,00 € Akadémia vzdelávania Zvolen, o.z. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. Január 2024
Darovacia zmluva č. 1/2024
DZ č. 1/2024
200,00 € Milota Michaliková Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. Január 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva z 10.1.2024
800,00 € JYSK s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
19. Január 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu č. OK-11012024ZV
Dohoda - kurz č. OK-11012024ZV
0,00 € BM WORK AGENCA, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Záhonok