Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Martina Novotného, platiteľka: Emília Novotná
30062022
0,00 € Emília Novotná Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jána Moravčíka
30062022
Doplnená
0,00 € Ilona Danielová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Ľudovíta Olšiaka, platiteľ: Anna Olšiaková
30062022
0,00 € Anna Olšiaková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 1/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 1/2022
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Michaelu Lepiešovú
30062022
Doplnená
0,00 € Martin Lepieš Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
5. August 2022
Dodatok č.5 k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre Martinu Frankovú, platiteľka: Mgr. Jana Franková
28062022
0,00 € Mgr. Jana Franková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Miloslava Samčíka, platiteľka: Jana Sabová
30062022
0,00 € Jana Sabov8 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Annu Nejepinskú
25052022
0,00 € Andrea Kudun Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jána Hanesa, platiteľka: Zora Hanesová
07062022
0,00 € Zora Hanesová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Kúpna zmluva č. 9/2022
9/2022
4 360,60 € DELTA TEX, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Dodatok č.6 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jána Bafiu, platiteľka: Petra Bafiová
07062022
0,00 € Petra Bafiová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Dušana Slančíka, platiteľ: Martin Slančík
30062022
0,00 € Martin Slančík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Miloslava Samčíka
08062022
0,00 € Jana Sabová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jána Bafiu, platiteľka: Petra Bafiová
30062022
0,00 € Petra Bafiová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. August 2022
Rámcová dohoda č. 5/2022
5/2022
5 263,50 € Limas s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. August 2022
Kúpna zmluva č. 8/2022
8/2022
3 184,49 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. August 2022
Mandátna zmluva č. 1/2022
1/2022
1 440,00 € Stanislav Kajan Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. August 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva zo 7.6.2022
153,87 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene (ZPMP) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Júl 2022
Dodatok č.7 k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre Martina Zdechovana, platiteľka: MUDr. Jana Zdechovanová
28062022
0,00 € MUDr. Jana Zdechovanová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. Júl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva z 22.7.2022
Doplnená
1 782,00 € Rimgal, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb