Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Miloslava Samčíka
08062022
0,00 € Jana Sabová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. August 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre p. Jána Bafiu, platiteľka: Petra Bafiová
30062022
0,00 € Petra Bafiová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. August 2022
Rámcová dohoda č. 5/2022
5/2022
5 263,50 € Limas s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. August 2022
Kúpna zmluva č. 8/2022
8/2022
3 184,49 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. August 2022
Mandátna zmluva č. 1/2022
1/2022
1 440,00 € Stanislav Kajan Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
2. August 2022
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva zo 7.6.2022
153,87 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene (ZPMP) Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
29. Júl 2022
Dodatok č.7 k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre Martina Zdechovana, platiteľka: MUDr. Jana Zdechovanová
28062022
0,00 € MUDr. Jana Zdechovanová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. Júl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva z 22.7.2022
Doplnená
1 782,00 € Rimgal, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 7/2022
7/2022
6 337,23 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 6/2022
6/2022
8 313,69 € INMEDIA, spol. s r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 10/2022
10/2022
Doplnená
398 651,26 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 4/2022
4/2022
6 648,00 € PRAGOPERUN SK s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. Júl 2022
Darovacia zmluva 6/2022
6/2022
200,00 € Milota Michaliková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 5/2022
5/2022
8 448,00 € PRAGOPERUN SK s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
26. Júl 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre Martinu Kučerovú, platiteľka: Helena Kučerová
28062022
0,00 € Helena Kučerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
26. Júl 2022
Dodatok č.6 k zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre Alžbetu Lýciusovú, platiteľka: Erika Strohnerová
28062022
0,00 € Erika Strohnerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
26. Júl 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p.Mária Melicherčíková zo dňa 19.01.2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Mária Purdeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
26. Júl 2022
Dodatok č.6 ku zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre Jakuba Hľadaja, platiteľka: Anna Hľadajová
Dodatok č.6 ku zmluve o platení úhrady za sociálnu službu pre Jakuba Hľadaja, platiteľka: Anna Hľadajová
0,00 € Anna Hľadajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
26. Júl 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu pre Mariána Štrbu, platiteľka: Mária Štrbová
28062022
0,00 € Mária Štrbová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Helena Ďuricová zo dňa 26.01.2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Vladimír Kružec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb