Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2022
Rámcová dohoda č. 3/2022
3/2022
0,00 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
8. Júl 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
Zmluva z 1.7.2022
0,00 € Mesto Zvolen Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
4. Júl 2022
Darovacia zmluva 5/2022
5/2022
50,00 € Miroslav Jambrich Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2022
Rámcová dohoda č. 4/2022
4/2022
2 385,35 € Limas s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
30. Jún 2022
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
5100003254
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. Jún 2022
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve zo dňa 13.7.2020
Dodatok č. 1 k licenčnej zmluve
0,00 € IRESOFT s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
9. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA č. 01022022
01022022
800,00 € Nadácia SPP Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
1. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov pre prevádzkovanie VNA
Zmluva z 30.5.2022
1 062,18 € DAVITAL, s. r. o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
2/2022
3 981,35 € REALITY 99 s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Máj 2022
Dohoda o odbornej praxi
Dohoda z 30.5.2022
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
31. Máj 2022
Kúpna zmluva č. 3/2022
3/2022
7 749,93 € ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. Máj 2022
Dohoda o cene č. 2022/22004884
2022/22004884
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Máj 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p. Mikuláš Ostrihoň
Zmluva z 13. 05. 2022
Doplnená
0,00 € Ing. Patrik Ostrihoň Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Máj 2022
Dodatok č. 12 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Dagmar Hemlíková
Dodatok zo dňa 26.04.2022
0,00 € Hemlík Ladislav Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
18. Máj 2022
Rámcová dohoda č. 2/2022
2/2022
19 969,40 € Limas s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
18. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
1/2022
9 875,02 € UNIKOB Martin, s.r.o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
13. Máj 2022
Zmluva č. 622023640 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
622023640
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
13. Máj 2022
Zmluva č. 622023639 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
622023639
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
13. Máj 2022
Zmluva č. 622023641 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
622023641
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb