Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2022
Dodatok č. 10 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p.Mária Pitáková zo dňa 22.02.2018
Dodatok č. 10 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Pavel Piták Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Lýdia Sroková zo dňa 31.01.2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Želmíra Pinková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p.Božena Ivanová zo dňa 25.02.2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Eva Vránska Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2022
Dodatok č. 11 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Elena Kaliská zo dňa 21.07.2017
Dodatok č. 11 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Elena Kaliská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2022
Dodatok č. 9 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Emília Národová zo dňa 21.07.2017
Dodatok č. 9 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Mária Murínová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p.Pavlína Kocianová zo dňa 24.03.2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € JUDr. Mária Víglaská Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p.Vlasta Vyletelová zo dňa 05.10.2021
Dodatok č. 10 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Iveta Pospíšilová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p.Dušan Rievaj zo dňa 21.11.2021
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Darina Rievajová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2022
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p.Emília Petrášová zo dňa 21.08.2020
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Alena Trendafilová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
21. Júl 2022
Dodatok č. 14 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Anna Kováčová zo dňa 20.07.2018
Dodatok č. 14 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Gabriela Kováčová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Júl 2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Ján Babiak zo dňa 15.06.2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o platení úhrady
0,00 € Anna Debnárová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Júl 2022
Dodatok č. 11 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Mária Sibylová zo dňa 21.07.2022
Dodatok č. 11 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Jana Kalinová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Júl 2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Emília Murínová zo dňa 21.02.2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o platení úhrady
0,00 € Jana Bellová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Júl 2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Ing. Peter Porubiak zo dňa 31.01.2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ing. Eva Hudecová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Júl 2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p.Zuzana Cekovcová
Zmluva z 30.06.2022
Doplnená
0,00 € Júlia Cekovcová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Júl 2022
Dodatok č. 3 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Ľudmila Hudecová zo dňa 09.06.2021
Dodatok č. 3 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Pavel Hudec Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Júl 2022
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Štefan Nemec zo dňa 27.10.2021
Dodatok č. 2 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Darina Daxnerová Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Júl 2022
Dodatok č. 11 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p.Štefan Jakubček zo dňa 21.07.2017
Dodatok č. 11 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Helena Jakubčeková Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Júl 2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Anna Hricová zo dňa 26.01.2022
Dodatok č. 1 ku Zmluve o platení úhrady AH
0,00 € Roman Hric Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
20. Júl 2022
Dodatok č. 13 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Dagmar Hemlíková zo dňa 21.07.2017
Dodatok č. 13 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
0,00 € Ladislav Hemlík Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb