Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/05/54E/857
0,00 € Zoltán Zimmermann Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
13.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/07/54E/895
0,00 € Ferdinand Brňo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
13.
Máj
2021
Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu
22/2021
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene Úrad vládneho auditu
13.
Máj
2021
D O H O D A č. 21/22/010/1 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“)
21/22/010/1
0,00 € Obec Malatíny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
13.
Máj
2021
Zmluva o nájme č. 1/2021/NP
Zmluva o nájme č. 1/2021/NP
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Anton Čongva
13.
Máj
2021
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a o zverení ďalšieho majetku do správy - SO 113-00 na D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek
ZM/2021/0151
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Prešovský samosprávny kraj/Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
13.
Máj
2021
o ukončení dohody č. 21/45/54E/380 zo dňa 23.04.2021
D1 21/45/54E/380
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Žaneta Šandorová - PIZZERIA FAMILIA
13.
Máj
2021
Dohoda o splátkach
GR-4721100043-5/2021
544,40 € neuvádza sa Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 12/06/ II.Q.2021/EAD
CRZ č. 2046/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik DREVOIMPORT s.r.o.
13.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093049
1 510,00 € Rybanský Erik Rozhlas a televízia Slovenska
13.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2092982
1 000,00 € Pokrivka Michal Rozhlas a televízia Slovenska
13.
Máj
2021
Obchodná zmluva
CRZč. 6544/2021/LSR
0,00 € FAHA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
13.
Máj
2021
Dohoda č.21/25/54E/2873 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/25/54E/2873
0,00 € Martina Ďurneková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
13.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení diela
FF 95/2021
540,00 € doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph.D. Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
13.
Máj
2021
Zmluva č. S 33/1-811 181-01/SP20 o nájme spevnenej plochy
S 33/1-811 181-01/SP20
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
13.
Máj
2021
Dodatok č. 8 k Zmluve na odber povrchovej vody č. 303/2012-PN - účel úprava na pitnú vodu, odberné miesto 1. v.t. Trstená; 2. v.t. Benčíkov potok a prítok u Chovanca; 3. v.t. Pápajovský potok
352/2021-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
13.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/44/54E/1350
0,00 € Vladimír Kakalejčík - KALISTAV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
13.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2092983
1 700,00 € Vancák Peter Rozhlas a televízia Slovenska
13.
Máj
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60098
39,32 € Dušan Nemec IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13.
Máj
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60104
96,34 € Aba Teleki IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »