Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
November
2020
Dohoda č. 20/41/54X/139 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb
20/41/54X/139
0,00 € SENIORKA n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
November
2020
Dohoda o o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/13/54E/4345
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Sun bus s.r.o.
28.
November
2020
Dohoda č. 20/41/54X/148 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ – Aktivita č. 2 Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb
20/41/54X/148
0,00 € Arcidiecézna charita Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/13/54E/4359
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Ing. Tomáš Sulo
28.
November
2020
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/36/54E/487 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 1 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/36/54E/487
0,00 € Ľubomír Jurkovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
28.
November
2020
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k Dohode č. 20/44/54E/461
0,00 € Ing. Miroslav Matějíček - Autodiely - M Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28.
November
2020
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“
D1-20/45/54E/331
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Karol Krištof - CarlosTattoo
28.
November
2020
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/44/54E/916
0,00 € Ing. Ľubomír Zimmermann - ZComm Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28.
November
2020
D O H O D A číslo:20/36/54E/3973 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa §54 ods.1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3973
0,00 € Dimitar Stoyanov Kanchev Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
28.
November
2020
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/36/54E/1599 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/36/54E/1599
0,00 € Emília Brezinová, PEDIKÚRA EMMI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
28.
November
2020
D O H O D A číslo:20/36/54E/3971 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.2 podľa §54 ods.1 písm.e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3971
0,00 € Dominika Horníková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
28.
November
2020
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/44/54E/1922
0,00 € Vaščák Štefan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28.
November
2020
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/36/54E/2240 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“ podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/36/54E/2240
0,00 € Gabriela Baníková - PENSION GABRIELA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
28.
November
2020
D O H O D A číslo: 20/22/54E/2314 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
20/22/54E/2314
0,00 € Natália Kolná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
28.
November
2020
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/27/53G/6
34 164,85 € JA life s.r.o., r.s.p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
28.
November
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 20/19/54E/2874
0,00 € JUDr. Vladimír Duraj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
28.
November
2020
Dodatok č. 1 k DOHODE číslo: 20/36/54E/1455 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z.
Dodatok č. 1 k DOHODE číslo: 20/36/54E/1455
0,00 € Peter Baran Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
28.
November
2020
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 20/44/54E/797
0,00 € Ondrej Šimoňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
28.
November
2020
Dohoda o o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
20/13/54E/4421
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28.
November
2020
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3B v rámci projektu „Prvá pomoc“
D1-20/45/54E/1342
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov MO Slovakia s. r. o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »