Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.162/9/2023
120/2023
35,00 € Mestské kultúrne centrum Výkup drahých kovov SK s. r. o.
27. September 2023
Podpora udržania pracovných návykov -PUPN
23/15/054/424
34,22 € ÚPSVaR Obec Keť
27. September 2023
Kúpna zmluva
EXT_198/2023
50,00 € Galko Juraj Obec Chorvátsky Grob
27. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02/08/2023
0,00 € Sarvaš Igor ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno
27. September 2023
Dodatok č. 3 Zmluvy o dielo č. 607/2022 zo dňa 11.08.2022
558/2023
162 331,35 € CONSTRUCT, s.r.o. Mesto Lučenec
27. September 2023
Nájomná zmluva k btu; Nájomca: Yvetta Braunová
098506222300
546,84 € Braunová Yvetta Hlavné mesto SR Bratislava
27. September 2023
Dodatok č.12 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.524/2005/OSM zo dňa 28.02.2003 v znení Dodatkov č.1-11.
2657/2023
7 483,11 € Mesto Nitra Základná škola Benkova
27. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priesorov KNZ č. 26/2023
Zmluva č. 79/2023/SOŠOaSTt
783,67 € Bohunický Bohuš Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
27. September 2023
Zmluva - Silné reči
z_5696_2023_z
0,00 € Mesto Bardejov - odd. kultúry Mesto Bardejov
27. September 2023
Dodatok č.14 k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j.936/2003/OSM zo dňa 05.12.2003 v znení Dodatkov č.1-13.
2656/2023
41 430,36 € Mesto Nitra Základná škola kráľa Svätopluka
27. September 2023
Príkazná zmluva
3624
500,00 € Gabriel Vanek Mesto Šahy, Hl. námestie 1
27. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
720/2023
371,00 € Spoločnosť uctievaných OZ Mesto Šala
27. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
723/2023
0,00 € ZSE Energia a.s. Mesto Šala
27. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta – Štefan Adamčík
86/2023
25,00 € Obec Prievaly Adamčík Štefan
27. September 2023
Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo č. 607/2022 zo dňa 11.08.2022
557/2023
0,00 € CONSTRUCT, s.r.o. Mesto Lučenec
27. September 2023
Zmluva o dielo
121/2023
210 479,80 € M.K.C. s.r.o. Štrba Obec Štrba
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 3 - interiérové vybavenie knižnice
119/2023
822,62 € JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. Mestské kultúrne centrum
27. September 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 157/10 na hrobové miesto
644/2023
0,00 € Mesto Šala Botka Gabriel
27. September 2023
prenájom učebne
Pc/08/2023
2 624,63 € Základná škola Pankúchova OZ Umenie pre deti
27. September 2023
Mandátna zmluva
56/2023
1 890,00 € Lobotka Juraj, Mgr. Obec Radošovce