Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
19/2024
0,00 € PLAČEK PREMIUM - SUPERZOO Stredná odborná škola, Pruské 294
20. Apríl 2024
Rekonštrukcia oplotenia pri obecnom úrade a cintoríne
18042024
22 282,00 € Pavel Novák Obec Beňatina
20. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2024/017
3 220,00 € Obec Ružiná Mgr. Spahičová Beáta
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000863
232,10 € Marianum František Žilinec
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001241
196,55 € Marianum Ing. Ivan Ranto
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000565
187,90 € Marianum Eva Pavelková
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001240
187,90 € Marianum Ing. Magdalena Fibíková
20. Apríl 2024
Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov.
202400051/2024
0,00 € Základná škola Šmeralova Mgr. Pavol Bujňák
20. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
14/2024
0,00 € Veterinárna ambulancia s.r.o. Trenčín Stredná odborná škola, Pruské 294
20. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
21/2024
0,00 € EKOFARM Stredná odborná škola, Pruské 294
20. Apríl 2024
používanie služobnej SIM karty
371/2024
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Mgr. Michaela Mikulová
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000564
131,00 € Marianum Eva Cibulová
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001253
232,10 € Marianum Róbert Dantsits
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001256
139,26 € Marianum Terézia Müllerová
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001255
162,47 € Marianum Judita Némethová
20. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
17/2024
0,00 € VET medical s.r.o. Stredná odborná škola, Pruské 294
20. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - odbornej praxe
23/2024
0,00 € AGROPENZION GRUNT Stredná odborná škola, Pruské 294
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001258
169,11 € Marianum Terézia Müllerová
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001254
169,11 € Marianum Ing. Boris Bergendi
20. Apríl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001252
248,26 € Marianum Jarmila Husová