Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2023
Nájomná zmluva č. 90/2023/OM - prenájom časti stĺpu, na ktorom sú umiestnené informačné tabuľky
145/2023
85,00 € Mesto Kežmarok DIMENZIA, spol. s r.o.
1. Apríl 2023
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
043/2023
100,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Obec Markušovce
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu 339/1
8/2023
0,00 € D. J. Obec Kátlovce
1. Apríl 2023
Dodatok číslo 17 k poistnej zmluve číslo 610/008813-2
2011/067-17/2023
0,00 € Wustenrot poisťovňa, a.s. Obec Hliník nad Hronom
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bara
0,00 € Obec Bara Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Bidovce
0,00 € Obec Bidovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Brezina
0,00 € Obec Brezina Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Brunovce
0,00 € Obec Brunovce Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 2408888699
22/2023
29,18 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Dolný Lopašov
1. Apríl 2023
Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01.06.2003 v znení Dodatku č. 1 až 15
16
0,35 € Obec Čerín, Dolný Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Králiky, Riečka, Turecká, Dolná Mičiná, Nemce, Selce, Staré Hory Obec Sebedín-Bečov
1. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 44/2006/OM zo dňa 07.04.2006 v znení neskorších dodatkov
144/2023
0,00 € Mesto Kežmarok Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
1. Apríl 2023
Zmluva č. 1499/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nesvady na rok 2023
INT_007/2023
25 000,00 € Dámsky hádzanársky klub - 71 Nesvady Mesto Nesvady
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK96
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK96
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
538,38 € GDENT, s.r.o. Obec Novoť
1. Apríl 2023
Nájomná zmluva
07/2023
1,00 € Obec Jaklovce Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jaklovce
1. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte SK70
00024/GVPT/2023/15/8INÉ
0,00 € Štátna pokladnica Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha
1. Apríl 2023
Nájomna zmluva Majidi
10/2023
40,00 € Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Čalovec
0,00 € Obec Čalovec Štatistický úrad SR
1. Apríl 2023
Darovacia zmluva
202300008/2023
0,00 € Mgr. Lenka Kohániová Materská škola Bernolákova
1. Apríl 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
15/2023
120,00 € Obec Horná Ves, Obecný úrad 191, 972 48 Horná Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Šumperská 1, Prievidza