Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK010/2021ZO
320,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Arnold Pereszlényi, SHR
29. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK009/2021ZO
170,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Ing. Peter Badiar - BONUM
25. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK008/2021ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DOMaják, s.r.o.
18. Január 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
20/2020Z
Doplnená
19 006,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Generali Poisťovňa, a. s.
18. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK006/2021ZO
310,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ORESTAV, s.r.o.
18. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK007/2021ZO
635,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
15. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK005/2021ZO
390,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave TOPSET Solutions s.r.o.
14. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK003/2021ZO
125,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Pozemkové združenie Riečnica - Javorina, s.r.o.
14. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK004/2021ZO
410,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Pozemkové združenie Vychylovka, s.r.o.
13. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK002/2021ZO
125,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Pozemkové združenie Riečnica -Kováčovo, s.r.o.
5. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK001/2021ZO
80,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Urbársky spolumajitelia,poz. spoločenstvo Štefanov n/Oravou
18. December 2020
KONTRAKT o poskytovaní prác a služieb na rok 2021
VÚGK01/2021Z
Doplnená
615 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
17. December 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK085/2020ZO
100,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Rudné bane š.p.
17. December 2020
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VÚGK17/2020Z
14 895,98 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
9. December 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK082/2020ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SPOJSTAV spol. s. r. o. Spišská Nová Ves
9. December 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK083/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ELPROTECH, s.r.o.
9. December 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK084/2020ZO
65,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SPOJSTAV spol. s. r. o. Spišská Nová Ves
30. November 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK081/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SITEL, s.r.o.
25. November 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK080/2020ZO
770,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Lucia Zelinková
24. November 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK079/2020ZO
1 090,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Rudné bane š.p.