Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK001/2021ZO
80,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Urbársky spolumajitelia,poz. spoločenstvo Štefanov n/Oravou
18. December 2020
KONTRAKT o poskytovaní prác a služieb na rok 2021
VÚGK01/2021Z
Doplnená
615 000,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
17. December 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK085/2020ZO
100,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Rudné bane š.p.
17. December 2020
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VÚGK17/2020Z
14 895,98 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Slovak Telekom, a.s.
9. December 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK082/2020ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SPOJSTAV spol. s. r. o. Spišská Nová Ves
9. December 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK083/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ELPROTECH, s.r.o.
9. December 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK084/2020ZO
65,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SPOJSTAV spol. s. r. o. Spišská Nová Ves
30. November 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK081/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SITEL, s.r.o.
25. November 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK080/2020ZO
770,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Lucia Zelinková
24. November 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK079/2020ZO
1 090,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Rudné bane š.p.
16. November 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK078/2020ZO
250,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Ing. Peter Badiar - BONUM
11. November 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK075/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SPOJSTAV spol. s r.o.
11. November 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK076/2020ZO
75,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave GIS Services, s.r.o.
11. November 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK077/2020ZO
155,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Lesy Krásna Hôrka, s.r.o.
30. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK074/2020ZO
430,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK072/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
28. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK073/2020ZO
1 220,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave DATA PROCON s.r.o.
20. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK071/2020ZO
55,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Telekomunik s.r.o.
16. Október 2020
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK069/2020ZO
270,32 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Rudné bane, štátny podnik
16. Október 2020
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK070/2020ZO
635,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.