Centrálny register zmlúv

Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK058/2021ZO
2 939,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. December 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK059/2021ZO
320,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Ing.arch. Eva Balašová
15. December 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK060/2021ZO
65,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Ing. Dana Prcúchová - Sanas
14. December 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK057/2021ZO
0,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Verejné prístavy, a.s.
8. December 2021
ZMLUVA O DIELO
VUGK19/2021Z
49 550,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
1. December 2021
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
VUGK18/2021Z
1 003,56 € Generali Poisťovňa, a. s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
29. November 2021
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK051/2021ZO
170,96 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Donau farm Lok, s.r.o.
29. November 2021
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK052/2021ZO
154,76 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Donau farm Šamorín, s.r.o.
29. November 2021
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK053/2021ZO
151,56 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Donau farm Dedinka, s.r.o.
29. November 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK054/2021ZO
2 965,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. November 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK055/2021ZO
65,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave TANK-O-MAT Engineering s.r.o.
29. November 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK056/2021ZO
495,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave CORA Geo, s.r.o.
11. Október 2021
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
VUGK11/2021Z
8 136,72 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave NAFTA a.s.
7. Október 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK049/2021ZO
255,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Ivan Halamček - AUTODOPRAVA
7. Október 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK050/2021ZO
360,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave Roľnícke družstvo "Babia Hora" Rabčice, družstvo
17. September 2021
Zamestnávateľská zmluva
VUGK15/2021Z
0,00 € NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
10. September 2021
ZMLUVA O DIELO
VUGK14/2021Z
Doplnená
1 178 944,55 € SYTIQ a. s. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
9. September 2021
Objednávka "A" ‐ údaje z ISKN v rozsahu celých katastrálnych území
VUGK047/2021ZO
45,00 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave SPOJSTAV spol. s. r. o. Spišská Nová Ves
9. September 2021
Objednávka "B" - špecializované výbery z údajov ISKN
VUGK048/2021ZO
568,24 € Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave POZAGAS, a.s.
31. August 2021
Zmluva o kúpe Laserového trackera s príslušenstvom
VUGK12/2021Z
100 788,00 € Hexagon Metrology s.r.o, organizačná zložka Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave